Domov podľa feng šuej

Všetko so všetkým súvisí.

Každý človek, každá myšlienka a každý pocit fungujú vo vzájomnom vzťahu. To je základ filozofie feng šuej. Všetko spolu súvisí, nič nepôsobí izolovane. Cieľom feng šuej je podpora pocitu celkovej pohody a harmónie. Cieľom je prispieť k šťastiu, zdraviu a pokoju.

Umenie feng šuej vyjadruje slobodnú vôľu, možnosť slobodného výberu a samostatného rozhodnutia.

Nie je to doktrína, ale cesta. Nikto nie je izolovaný od prírody a vonkajšieho prostredia. Prostredie má priamy vplyv na náš život. Na naše zdravie, naše pocity a našu vnútornú pohodu. Toto spojenie je veľmi silné. Náš úspech, naše zdravie a náš celkový život je odrazom toho ako bývame a žijeme. V akých domoch, v akých bytoch, v akom prostredí. Náš dom, alebo byt by mal byť našou skutočnou oázou a šťastným domovom. Nielen byt, či dom, ale i naše pracovisko. To všetko je prostredie, v ktorom bývame a žijeme. Tieto priestory by mali byť zdrojom pokoja, energie a radosti.

Umenie feng šuej je prastaré čínske učenie.

Je to umenie, ktoré nám prináša veľa múdrosti a darov. Našlo si už veľa obdivovateľov. Je to umenie o harmónii života a bývania. O harmónii človeka a prostredia. Číňania sa od nepamäti inšpirujú týmto umením. I Veľký čínsky múr bol naplánovaný a vystavaný podľa tohto učenia. Toto umenie nestratilo na hodnote ani časom, ani meniacimi sa spôsobmi života. I v západnej kultúre nachádza svoj zmysel a svoje uplatnenie.

Základom tohto umenia je hlboká, vekmi overená múdrosť.

Učí nás ako môžeme dosiahnuť stav šťastia a zdravia tým, že dokážeme správne vybrať miesto pre náš život a bývanie a dokážeme ho budovať a kreovať tak, aby sme dosiahli tieto veľkolepé ciele. Umenie nás učí, ako rozlišovať medzi vhodnými a nevhodnými miestami na naše bývanie. Dáva nám návody, ako si vybudovať spokojný a zdraviu žičlivý domov.

Príroda a človek musia žiť vo vzájomnej  harmónii a symbióze.

Toto pravidlo určuje kvalitu nášho života. Feng šuej presne popisuje našu závislosť od vonkajšieho prostredia a vonkajších vplyvov. Doslovný preklad feng šuej je vietor a voda. Vietor je posol nebies, ktorý prináša blahodarné mraky a tým i životodarnú vodu. Vyjadruje to hlboký vnútorný význam. Tým významom je to, že za všetkým v našom živote sa skrýva zdroj energie. Vietor a voda reprezentujú mohutné a nespútané prírodné sily a živly. Nie je možné ich spútať, ani ovládnuť. Človek môže hľadať iba cestu, ako s nimi dokázať žiť. Nemá zmysel s nimi bojovať, ale hľadať rovnováhu. Človek musí rešpektovať prírodu a pristupovať k prírode s úctou a pokorou.

Strom Zdravia 2