Zvieratá a zábava

Zvieratá si zaslúžia ľudský a etický prístup !

Zvieratá by nemali slúžiť na povrchnú a bezduchú zábavu ľudí. Zvieratá nie sú mechanické hračky, ani bezduché tvory. Majú svoje potreby a radosti. Smutný pohľad na zvieratá v cirkusoch, delfináriách, alebo iných zábavných podnikoch. Zvieratá v nich strácajú prirodzenú podstatu a identitu. Sú nútené vykonávať činnosti, ktoré sú im úplne cudzie. Pre zábavu a rozptýlenie ľudí. Myslíme, že nadišla doba s tým skoncovať. Myslíme, že ľudstvo vo svojom vývoji dospelo tak ďaleko, že by už nemalo akceptovať a tolerovať také praktiky. Zvieratá v cirkusoch sú nútené k takým výkonom, ktoré vysoko presahujú ich prirodzené schopnosti a možnosti. Ako sa dosahujú ? Surovou drezúrou. Ich sily a prirodzené schopnosti im nedávajú spôsobilosť k týmto výkonom. Ich dosiahnutie vyžaduje taký stupeň drezúry, ktorý sa rovná týraniu. Zvieratá sú celý život obmedzované v pohybe. Sú opakovane transportované na rôzne vzdialené miesta. To všetko ich vystavuje obrovskému stresu a strádaniu. Zvieratá nevedia hovoriť. Sú odkázané na našu zodpovednosť, citlivosť a zdravý rozum. Vystupovanie týchto zvierat v hlučných arénach sa rovná neskutočnému týraniu. Opice na hrazdách a medvede na kolobežkách ! Absurdný pohľad. Zvieratá nestoja o potlesk, ani o slávu. Možno ak prevádzkovatelia cirkusov a zábavných parkov.. Ide nielen o potlesk, ale hlavne o návštevnosť.. Dnešný stav potrebuje zmenu. Na to, aby sa táto zmena mohla dosiahnuť, treba hlasy múdrych a zodpovedných ľudí. Zabudnime chvíľu na alibizmus a každodenné starosti. Odmenou nám bude dobrý pocit.

Strom Zdravia 2