Úcta k životu

Život má nenahraditeľnú a nevyčísliteľnú hodnotu.

Na Zemi nežijeme sami. Naša planéta má okrem nás aj iných obyvateľov. Máme úctu k ich životu ? Zvieratá majú tiež právo na život a dôstojné životné podmienky. Majú právo na dôstojné zaobchádzanie. Človek nie je vrcholom tvorstva preto, aby tento princíp bezohľadne obchádzal. Dnešný priemysel neberie ohľad na túto skutočnosť. Podmienky života a chovu tisícov zvierat úplne negujú všetko právo. Písané i ľudské.

Mnohé zvieratá žijú v zlých, až neľudských podmienkach.

Vôbec sa nerešpektujú ich prirodzené potreby. Ich život, chov a transporty sa riadia čisto ekonomickými záujmami. Priemysel je závislý od zákazníka. Prispôsobuje sa dopytu a potrebám zákazníkov. Zákazníci a konzumenti chcú široký výber a nízku cenu. Tento princíp popiera etiku ! Zvieratá musia žiť v zlých podmienkach. Občas sa nejaké správy dostanú na verejnosť. Ľudia reagujú rôzne. Niektorí o tom začnú rozmýšľať. Niektorí sa nad tým aspoň pozastavia. Veľká časť verejnosti to neguje. Buď vedome, alebo to nechce vedieť. Veľkej časti verejnosti je to jedno. Zaujíma ich len vlastný prospech. Smutné konštatovanie.. Hľadajú skôr výhovorky a rôzne pochybné protiargumenty. Počuli sme i také názory, že nižšie musí slúžiť vyššiemu.. !

Osud zvierat je dôvod na zamyslenie !

Zvieratá majú tiež právo na prežitie života v dôstojných podmienkach. Egoizmus nie je namieste. Zvieratá nemajú svojich poslancov, ani advokátov. Ľudia by nemali bezohľadne zneužívať svoje výsadné postavenie. Úcta k životu je univerzálna hodnota. Právo i povinnosť. Zvieratá necítia bolesť menej ako my. Majú svoje city i potreby. Úcta k životu znamená rešpektovanie istých princípov. Človek rozhoduje. O to väčšia je jeho zodpovednosť. Rozhoduje nielen o sebe, ale aj o iných živých obyvateľoch našej planéty.

Strom Zdravia 2