Ako chrániť našich psíkov

Zákon o poľovníctve sa týka každého, kto má psíka a chodí na každodenné prechádzky.

Každý psík má právo, aby sa mohol zo svojej prechádzky vrátiť domov.

Veľká časť Slovenska je stále poľovným revírom. Platí nezmyselný a absurdný zákon o tom, že poľovníci majú právo zastreliť psíka len za to, že vstúpil do ich revíru. Dokonca majú právo strieľať na psíka i vtedy, keď je na vodítku, alebo pod dohľadom majiteľa. Nechceme obhajovať nezodpovedných majiteľov psov, ktorí dovolia svojim psom, aby sa nekontrolovane pohybovali po lese a ohrozovali a napádali divú zver. Vieme, že i takéto situácie sa vyskytujú a poľovníci s tým opakovane a vytrvalo argumentujú. Toto konanie si zasluhuje odsúdenie a adekvátne postihy.

Tisíce psíkov, ktorých majitelia dodržujú pravidlá a neohrozujú prírodu si zaslúžia ochranu.

Každý rok čítame hrozivé štatistiky o tom, koľko psov a mačiek poľovníci zastrelili. Koľko z nich zastrelili bez príčiny ? Našli by sme desiatky a desiatky prípadov takého konania. Poľovníci majú za úlohu chrániť les a voľne žijúcu zver. Majú plniť úlohu zodpovedne a s citom. Psík na prechádzke nie je nepriateľ. Má právo na životný priestor a možnosť pohybu. Ochrana lesa a prírody určite áno, ale i psík je súčasťou prírody. Nemôžeme mu zakázať prístup do prírody. Bezohľadne, bezcitne a chladnokrvne zastreliť psíka nie je žiadnym honorom pre rozumného poľovníka. Potrebujeme spravodlivý a  rozumný zákon, ktorý zabezpečí ochranu prírody a zabráni nezmyselnému strieľaniu nevinných psíkov .

Strom Zdravia 2