Motorky v lesoch

Motorky do lesa nepatria !

A predsa sa s týmto smutným elementom často stretávame. Slovenskom prebehla módna vlna motoriek, trojkoliek, štvorkoliek a im podobných dopravných zariadení. Nestretávame ich iba na cestách, kam by mali patriť. Následkom módnej vlny je ich pohyb v lesoch. Prevádzkovatelia týchto slaboduchých aktivít devastujú lesy a prírodu. Devastujú ju hlukom a splodinami. Traumatizujú divú zver a znečisťujú vzduch i vodu v lesoch. Lesy strácajú svoj pokoj a atmosféru.

Pre milovníkov prírody je les ako chrám.

Zaslúži si svoj pokoj, harmóniu a nerušený život. Nie rachot motoriek a podobných dopravných mechanizmov ! Následky si neuvedomujú. Nadmerný, až desivý hluk motorov spôsobuje lesnej zveri obrovský stres. Les je domovom divej zveri. Páčilo by sa niekomu, keby mu niekto zapol v obývačke miešačku ? Asi nie. Ľudia to robia. Hovoria tomu, že je to hobby, alebo vášeň. Žiadne hobby by nemalo byť na úkor iného. Žiadna vášeň by nemala rušiť a stresovať niekoho iného. Nie sme tu sami !

Les je domov pre tých, ktorí tam žijú.

Je to ich jediný domov. Iný domov nemajú. Táto zábava nie je ani neškodná, ani užitočná. Nezmyselným spaľovaním pohonných látok pre zábavu sú lesy vystavené účinkom výfukových exhalátov. Plytvanie pohonných látok na podobné zábavy je samostatná otázka. Zásoby fosílnych palív sa znižujú. Za pár rokov bude dostupnosť pohonných látok globálnym problémom. Bude ich málo na dopravu ľudí i tovarov, nieto na bezduché zábavy. To je podnet na hlbšie zamyslenie. Na zamyslenie a zodpovednosť pred budúcnosťou. Motorky v lese nás rušia. Rušia lesnú zver i rozumných, zodpovedných ľudí. Tých ľudí, ktorí majú radi prírodu, vážia si ju a hľadajú v nej pokoj a miesto na oddych a tiché zamyslenie. Bez zbytočného rachotu. Ten do žiadneho lesa nepatrí. Pýtame sa, dokedy ešte ?

Strom Zdravia 2