Ako pomáhať zvieratám

Tiesňová linka 112 slúži na záchranu ľudí a slúži i na záchranu zvierat.

To je dobrá správa pre všetky ohrozené zvieratá, ale aj pre zodpovedných ľudí. Pre tých, ktorým nie je osud ohrozených zvierat ľahostajný. Bude pomáhať v situáciách, keď niekto objaví takéto zviera v prírode, alebo na ulici. Doteraz boli odkázaní na regionálny úrad životného prostredia. Ak sa taká udalosť stala mimo pracovných hodín, jednoducho smola. To sa teraz mení.

Výsledkom dlhoročnej snahy o záchranu je sieť operačného kontaktu s 18 strediskami, ktoré zriadilo Ministerstvo životného prostredia.

Tieto operačné strediská zabezpečujú kontakt s kompetentnými zložkami, ktoré sa o predmetné ohrozené zviera postarajú. Zviera tam dostane potrebnú pomoc a ďalšiu starostlivosť. V minulosti túto službu zabezpečovali ZOO, kde ľudia prinášali ranené a ohrozené zvieratá. No pre nedostatok financií boli ZOO nútené prerušiť túto činnosť. Náprava trvala dlho, viac ako dva roky. Teraz zvieracia záchranka opäť funguje. Všetci veríme, že Ministerstvo životného prostredia nájde i v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov na pokrytie týchto nevyhnutných potrieb.

Zvieratá majú právo dostať pomoc v núdzi.

Ľudia majú povinnosť pomoc ohrozeným zvieratám poskytnúť. Veď sú to práve ľudia, ktorí svojou činnosťou zvieratá najviac ohrozujú. Sme to zvieratám dlžní.

Strom Zdravia 2