Naša príroda

Oceány a moria vymierajú. Ničí ich nepremyslená, bezohľadná a nezodpovedná ľudská činnosť.

Znečisťovanie vody, nadmerný a nekontrolovaný rybolov a okysľovanie vody prinášajú moriam a oceánom pomalú a postupnú skazu. Oceány patria i dnes k najmenej prebádaným častiam zemegule. Reálne je preskúmaná menej ako štvrtina. Stav morí a oceánov je pre ľudstvo absolútne kľúčový. Nielen pre ľudí, ale vôbec pre život na Zemi. Nasledujúce generácie môžu byť svedkami dramatických zmien na Zemi, súvisiacimi s deštruktívnymi procesmi, ktoré postihujú svetové moria a oceány.

Dnešná situácia nemá ďaleko ku katastrofe.

Bezohľadné drancovanie oceánov, nekontrolovaný často až kriminálny rybolov znamenajú postupný zánik života pod hladinou. Oceány majú významnú úlohu pri udržovaní klimatických pomerov na Zemi. Zmeny životného prostredia a klimatické zmeny prebiehajú v dnešnej dobe oveľa rýchlejšie ako tomu bolo doteraz.

Stav morí a oceánov je globálny problém a globálna zodpovednosť.

Týka sa celej planéty, nielen prímorských krajín. Následky postihnú všetkých. Nie je iná cesta ako zastaviť a zakázať nadmerný a nekontrolovaný rybolov a znečisťovanie vody v oceánoch. Zabrániť znečisťovaniu vody odpadmi a chemikáliami. Znížiť výrazne produkciu skleníkový plynov.

My všetci sme povinní odovzdať nasledujúcim generáciám moria a oceány plné rýb a života.

Je konečne načase prejsť od slov k činom a robiť razantné kroky a zodpovedné rozhodnutia. Inak sa moria a oceány stanú pohrebiskami bez života. Pohrebiská plné a špiny.

Strom Zdravia 2