Zdravie. Naša spoločná voľba.

Žijeme v rýchlej, až prelomovej dobe.

Svet okolo nás sa rýchlo mení a vyvíja. Stále prichádzajú nové informácie. Kvalita osobného a duchovného rastu je podmienená schopnosťou informácie objektívne a triezvo analyzovať. Oddeliť pravdivé informácie od nepravdivých, hľadať dôveryhodné zdroje. Stúpajú nároky na telesnú i duševnú integritu. Potrebujeme pokoj a koncentráciu. Základom vnútorného pokoja a osobného rozvoja sú pravdivé a dôveryhodné informácie. Zmyslom života sú ciele. Hodnota a obsah cieľov určuje kvalitu nášho života. Dosiahnutie cieľov vyžaduje osobnú integritu, zdravý rozum a sebadisciplínu. Potrebujeme radosť z každodenného života a vieru v budúcnosť. Chceme pomáhať a slúžiť našim čitateľom.

strom-zdravia-logo-940

MUDr. Michal Šarafín

kontakt: michal.sar66@gmail.com

Strom Zdravia 2