Informácie a zdravotné poradenstvo

Informácie sú základom a zdrojom poznania.

Základom vedomostí a kompetencie. Žijeme v informačnej dobe. Sme pod tlakom nových informácií. Valia sa zo všetkých strán. Noviny, televízia, internet, billboardy, reklama..  Ako ich vieme efektívne a objektívne spracovať ? Vieme triediť informácie ? Informácií prichádza veľa. Väčšina z nich sú nepotrebné a balastné informácie. Len informačný šum. Strácame tak prehľad a koncentráciu. Mnohé informácie prijímame skôr pasívne a automaticky. Mozog má svoju kapacitu. Naša schopnosť koncentrácie je limitovaná časom, intenzitou i vlastnou únavou. Výsledkom vyhodnotenia a spracovania informácií je ich kvalita a praktický prínos pre život. Každý z nás potrebuje informácie, potrebné pre život. Informácie o zdraví, prevencii a ochrane zdravia potrebuje každý. V tom je vzácna zhoda.

Potrebujeme pravdivé, objektívne a aktuálne informácie.

Potrebujeme ich oddeliť od neobjektívnych, tendenčných a povrchných informácií. Základom správneho výberu je dôvera a odbornosť. Dôvera vždy rozhoduje. Nielen vo vzťahoch, či v podnikaní, ale i na poli informácií. Koľko ľudí uverilo zlým a nesprávnym informáciám..? Tisíce. Výsledkom zlej informácie je zlé rozhodnutie. Výsledkom nepravdivej a zavádzajúcej informácie je napätie a nedôvera. Kde je nedôvera, tam sa nedosiahne očakávaný efekt. Prenos informácií vyžaduje čas a komunikáciu.

Trpezlivá a cieľavedomá komunikácia je spoľahlivá cesta k dosiahnutiu cieľa.

Vyžaduje čas, sústredenosť, záujem a potrebné vedomosti. S komunikáciou úzko súvisí schopnosť a ochota počúvať. Trpezlivo a sústredene počúvať. Schopnosť počúvať je predpokladom pre získanie dôvery. Trpezlivé počúvanie je znakom záujmu a zrelosti poslucháča. Informácie o zdraví a chorobách sa vyvíjajú. Prichádzajú neustále nové poznatky. Ako sa vyvíja poznanie, tak nasleduje informačný tok. Získavanie informácií je dlhodobý a kontinuálny proces. Nemôžeme vedieť a poznať všetko. To nie je možné. Len sledovanie informácií z oblasti niektorého konkrétneho odborného zamerania je náročné. Nezostáva veľa času a priestoru na zbieranie a vyhodnocovanie iných informácií.

Dôvera je základným predpokladom úspechu.

Platí to vo všetkých sférach života. Dôvera medzi lekárom a pacientom. Dôvera medzi mužom a ženou, dôvera medzi obchodnými partnermi.. Bez dôvery to skrátka nejde. Zdravie nie je výnimka. Musíme dôverovať informáciám, ktoré dostávame. Vtedy dokážeme realizovať potrebné kroky a rozhodnutia. Dokiaľ budeme váhať a pochybovať, dovtedy je cesta k cieľu v nedohľadne. Dôvera je základom úspešnej diagnostiky i liečby.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.