Zdravie viac ako choroba

Zdravie je dôležitá a cenná devíza v živote človeka.

Medicínsky výskum zaznamenal obrovský pokrok. Dosiahol pokrok v diagnostike i liečbe mnohých ochorení. Inovatívne diagnostické metódy a moderné technológie posunuli medicínu výrazne vpred. Máme k dispozícii veľa kvalitných a bezpečných liekov, ktoré umožňujú pacientom dlhší a plnohodnotnejší život. Napriek tomu, problémy trvajú. Stúpa počet srdcovocievnych i onkologických ochorení. Ľudia stále zomierajú zbytočne a predčasne. Sme svedkami explózie duševných ochorení. Stále viac ľudí vyhľadáva pomoc. Náklady na zdravotníctvo stále rastú a dosahujú obrovské čiastky. Chorobnosť populácie je vysoká, náklady stúpajú a spokojnosť chýba. Kde je príčina ?

Medicína a zdravotníctvo sú orientované na CHOROBU.

Ľudský potenciál, finančné prostriedky  a energia sa vydávajú na diagnostiku a liečbu ochorení. Lekári sa venujú predovšetkým liečbe a diagnostike jednotlivých chorôb. Výskumný potenciál je zameraný na pokroky v liečbe a diagnostike ochorení. Je to logické i správne, lebo taká je reálna situácia a potreba. Potreba pomáhať chorým ľuďom je nevyhnutná. Strategickou otázkou zostáva, či je taký prístup efektívny a z dlhodobého hľadiska udržateľný.

Medicína a zdravotníctvo by mali byť orientované na ZDRAVIE.

Základným cieľom a stratégiou by malo byť udržanie zdravia. Realizovať kroky, aby choroba nevznikla. Využiť prostriedky a možnosti s cieľom predchádzať chorobám. Lekári a moderná medicína by sa mali zamerať predovšetkým na zdravie. Pozitívne myslenie, zdravá životospráva a pravidelný pohyb sú predpokladom zdravia a života. Prestať fajčiť ! Menej jesť, viac oddychovať a urobiť si jasno v prioritách.  Ak zdravie stratíme, riešime len následky a minimalizujeme straty. Strata zdravia znamená stratu kvality života. Musíme liečiť. Draho, dlho a s mnohými sprievodnými problémami. Zdravie je vždy lepšie ako choroba.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.