Naša voľba

Výhovorky a stále výhovorky.

To je základná a rozhodujúca brzda v našom živote. Brzda, ktorá nám znemožňuje urobiť  zásadné rozhodnutia a realizovať správne a smelé činy. Hľadáme problém. Analyzujeme riziká. Bojíme sa zodpovednosti. Bojíme sa námahy a ťažkostí. Kto nič neurobí, nič nepokazí.. Aj ten to skúšal a ako dopadol.. Presne také a podobné úvahy nám behajú po rozume.

Váhavosť imobilizuje !

Bráni nám urobiť razantné kroky vpred. Pritom základným predpokladom úspechu je prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. My sami sme zodpovední za to, čo nás čaká. Máme najväčší rozhodujúci diel zodpovednosti. Nie lekári, ani okolie. My sami.

Naše doterajšie myslenie, rozhodnutia a činy určujú to, kde sme dnes.

Určujú čím sme a kam smerujeme. Ak pochopíme tieto súvislosti a pravidlá, život sa stane ľahší a priamočiarejší. Nebudeme hľadať výhovorky, ale riešenia. Nebudeme dumať nad nepríjemnou prítomnosťou, ale budeme zameraní na budúcnosť a ciele. Postupne preberáme kontrolu nad svojim životom a budúcnosťou. Volant máme pevne v rukách. Výsledky, ktoré dosiahneme nebudú dielom šťastia ani náhody, ale cieľavedomého snaženia. Čiastkové problémy nás nemôžu rozladiť. Máme veci vo svojich rukách, máme ich pod kontrolou. Je to univerzálny princíp. Platí v pracovnom i osobnom živote. Platí to aj vtedy, keď ide o vaše vlastné zdravie. Kto to má za nás urobiť ? Naše zdravie si môžeme budovať len sami. Nikto nás nemôže nahradiť. Dnešné myslenie a rozhodnutia určujú, kde raz v budúcnosti budeme.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.