Ako nakladať s časom

Doba je rýchla. Povinnosti a úlohy pribúdajú a je ich stále viac .

Čas je rovnaký. Výsledkom je nerovnováha. Natíska sa filozofická otázka. Ako všetko stihnúť a nekradnúť..? Nedostatok času a z toho vyplývajúci stres ohrozuje naše zdravie. Povinnosti sa valia zo všetkých strán, napätie stúpa. Väčšina ľudí nemá efektívne zvládnutý manažment času. Nemá čas pod kontrolou. Žije stále viac v strese. Nezvláda úlohy, nestíha a ťažkosti sa kopia. Taký človek je nespoľahlivý, nekoncentrovaný a stresovaný. Výkonnosť klesá, zdravie sa zhoršuje. Človek nie je stroj. Organizmus má svoje vlastné hranice. Má svoje spätné väzby a vlastné brzdy.. Nedá sa naprogramovať na 24 hodinovú nepretržitú prevádzku.

Zdravie má svoju vlastnú logiku.

Ľudský organizmus má svoje zákony, ktorými sa riadi. Nedostatok  času a nezvládanie stanovených úloh predstavuje závažnú formu stresu. S vážnymi dôsledkami pre telesné a duševné zdravie. Organizmus reaguje na situáciu, snaží sa udržať rovnováhu. Výsledkom je depresia a civilizačné ochorenia. Partnerské a pracovné problémy. Kruh sa uzatvára.

Správne a efektívne prežiť každý deň svojho života je veľkým umením života.

Ten, kto nemá svoj čas pevne pod kontrolou, svoj život z veľkej časti premárni. Stráca postupne zdravie a úspech sa mu viac vzďaľuje. Efektívne a zodpovedne narábať so svojim časom je aktuálna otázka a požiadavka súčastnosti. Základná podmienka zdravia a pokoja.

Súčasťou časového manažmentu je schopnosť odmietať nepodstatné a zbytočné činnosti.

Schopnosť odmietať tých ľudí, ktorí nás oberajú o náš drahocenný čas. Bez zmyslu a efektu. Tým získame čas a uvoľníme si ruky.  Náš čas je príliš vzácny na to, aby sme s ním ľahkomyseľne šafárili. Preto plánujme! Plánujme a kontrolujme svoj čas. Kontrolujeme tak celý svoj život.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.