Striedmosť

Pomaly sme zabudli, čo je to striedmosť.

Tlak konzumu a reklamy bol príliš silný. Mnohí ľudia stratili nad sebou kontrolu. Prišli pomaly o zdravý rozum. Stali sa zákazníkmi z povolania. Stali sa zúrivými konzumentmi. Prakticky bez obmedzenia. Striedmosť a bezhraničný konzum sú dva zásadné a hlboké protiklady.

Striedmosť je vzácna a výnimočná cnosť.

Základná kresťanská hodnota. Vyjadruje múdry a vyrovnaný vzťah k materiálnym statkom. Striedmy človek má kontrolu nad svojou spotrebou. Striedmy človek dobre a dokonale pozná svoje  skutočné potreby. Vie, koľko skutočne potrebuje. To mu dáva pocit spokojnosti a vnútornej rovnováhy. Striedmy človek nikdy nesúťaží so svojim okolím, nepotrebuje sa s nikým porovnávať. Sám vie, čo skutočne potrebuje a je spokojný s tým, čo má.

Striedmosť je výsada múdrych a zrelých ľudí.

Je to známka ich duchovnej zrelosti. Striedmosť a šťastie sú spojené nádoby. Striedmosť je základom zdravia a dobrej telesnej a duševnej kondície. Striedmosť v jedle a pití je základom dobrého zdravia a dlhého života. Striedmosť v utrácaní peňazí je základom dostatku, hojnosti a dlhodobej osobnej prosperity. Základom pokoja a dobrých výsledkov. Striedmosť je vždy spojená s vysokou dávkou sebadisciplíny. Taký človek má všetky predpoklady na pokojný a plnohodnotný život. Mnohí významní ľudia vynikali svojou striedmosťou. Je to základ pevného charakteru a stabilného hodnotového systému. Nesmierne cenná ľudská hodnota. Symbol dôstojnosti. Zdroj rešpektu a uznania.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.