Zákon pravdepodobnosti

Svet funguje na princípe pravdepodobnosti !

Celý bankový a poisťovací systém pracuje na presne premyslenom a prepracovanom systéme pravdepodobnosti. Funguje tak, že analytici dokážu s istou presnosťou vypočítať, čo sa pravdepodobne stane. Vychádzajú z tabuľkových predpokladov, že každý človek žije určité obdobie. Poznajú priemernú dĺžku života v danej krajine. Poznajú zdravotný stav obyvateľstva i úroveň zdravotnej starostlivosti. Tieto dáta im umožňujú vypočítať pomerne presné dlhodobé vzorce pre kalkuláciu finančných plánov. Rátajú s istými matematickými odchýlkami, ale tie vedia zakalkulovať do svojich finančných rizík. V dlhodobých horizontoch dôsledne uplatňujú princíp pravdepodobnosti. Jednoduchá matematická logika.

Pravdepodobnosť znamená, že je tu istý predpoklad, že pri splnení určitých podmienok sa udalosť uskutoční.

Tento zákon funguje na princípe pravdepodobnosti, že sa nejaká udalosť stane. Pravdepodobnosť je základom úspešného plánovania. Je to predpoklad naplnenia plánov a cieľov. Teória pravdepodobnosti platí i pre zdravie. Ak stokrát spravíme to, že nahradíme večer pre televízorom tým, že pôjdeme na dlhú večernú prechádzku svižným krokom, s veľkou pravdepodobnosťou posilníme svoje zdravie. S veľkou pravdepodobnosťou si predĺžime život. V dlhodobejšom výhľade sa bude stupeň pravdepodobnosti stále zvyšovať. Je vysoká pravdepodobnosť, že sa to odrazí v dĺžke a kvalite života.

Zákon pravdepodobnosti platí !

Výsledok sa aplikáciou tohto zákona stáva predvídavejším a spoľahlivejším. Umožňuje plánovať a riadiť svoj život s veľkou mierou predvídavosti. Preberáte stále viac kontrolu nad svojim životom a svojou vlastnou budúcnosťou.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.