Múdrosť

Byť múdry, to je vysoká ľudská cnosť a zaslúžená výsada.

S trochou nadsádzky môžeme označiť múdrosť za kráľovskú vlastnosť človeka. Múdry človek je skutočným požehnaním pre svoje okolie. Múdrych ľudí nie je veľa. Preto má múdrosť stále takú vysokú hodnotu. Tak, ako vo všetkom inom na svete i pri múdrosti platí. Toho, čo je málo, to má vždy vysokú hodnotu. Múdrosť človeka je vždy úzko spojená s jeho celkovou duševnou i citovou integritou.

Múdrosť je integráciou rozumu, citu, vôľových vlastností a skúseností.

Múdrosť je harmónia rozumu a citu. Pokojný, vyrovnaný a objektívny pohľad na život a svet okolo nás. Múdrosť je vždy spojená s určitou mierou pokory a vnútorného pokoja. Múdry človek dokáže pokojne a objektívne diferencovať a hodnotiť. Nepodlieha rýchlym a povrchným dojmom. Dokáže triezvo a objektívne analyzovať a pokojne hodnotiť. Uvedomuje si svoje možnosti a svoje obmedzenia. Nemá prehnané a nereálne predstavy a iracionálne ciele. Múdrosť je umenie. Umenie života. Tak, ako pri každom umení, určitá miera talentu je nevyhnutná.. Nie každý sa dokáže dopracovať k múdrosti. Múdrosť nie je uniformná. Každý človek je iný. Vyvíja sa v iných podmienkach. Má inú výchovu, iný osud, iné životné skúsenosti. Múdrosť môže mať svoje individuálne odtiene.

Múdrosť je harmonické skĺbenie teoretických vedomostí a praktických zručností.

Múdry človek je cieľavedomý a životaschopný. Múdrosť mu pomáha prekonávať životné skúšky a životné prekážky. Múdri ľudia sú vo väčšine prípadov disciplinovaní a koncentrovaní. Múdry človek pozná hodnoty a pozná i životné priority. Život nie je len o bezduchom akademickom vzdelaní, ale o jeho uplatnení v živote. Nielen v prospech seba, ale i v prospech ostatných ľudí. Máme radi praktických, pohotových a šikovných ľudí. Ľudí, ktorí dokážu pomáhať a slúžiť. Tí sa tešia obľube a úcte svojho okolia.

Múdri ľudia vynikajú v komunikácii a medziľudských vzťahoch.

Zaslúžene. Vyhýbajú sa nespravodlivej kritike, vyhýbajú sa rýchlym a povrchným hodnotenia. Múdrosť a spravodlivosť. Patria k sebe. Múdry človek dokáže oceniť hodnotu a schopnosti iných ľudí. Dokáže oceniť ich výsledky a zásluhy. Múdry človek sa nepotrebuje presadzovať.

Múdrosť a sebadôvera sú ako spojené nádoby.

Múdry človek nemusí o sebe pochybovať. Má prirodzené a zaslúžené sebavedomie. Môže byť pokojný. Môže mať úprimnú radosť zo života i zo seba samého. Múdrosť neprichádza sama. Nemusí trvať naveky.. Múdri ľudia dobre vedia, že treba stále čítať a pozorovať svet a život okolo seba. Pozorovanie života, jeho zmien a dynamiky, vývoj ľudského poznania a jeho pozitívne i negatívne stránky dávajú veľa nových a užitočných poznatkov a skúseností. Múdrosť potrebuje neustálu kultiváciu a neustále zdokonaľovanie. Inak ustrnie vo vývoji a časom prestáva byť múdrosťou.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.