Individuálna etika

Individuálna etika je súbor našich osobných morálnych a hodnotových postojov.

Je odrazom nášho vzťahu k sebe samému i k vonkajšiemu svetu. Každý z nás je zodpovedný za svoje správanie a svoj život. Máme pomerne veľký diel individuálnej slobody. Nežijeme v otrokárskej ani nevoľníckej spoločnosti. Máme právo sa rozhodovať. Máme právo vyberať si medzi jednotlivými alternatívami. Nemusíme sa pohybovať v stáde a prispôsobovať so vo všetkom väčšine. Môžeme mať svoje individuálne etické princípy, ktoré môžeme presadzovať vo svojom okolí. Etické princípy, ktorými sa môžeme riadiť.

Každý z nás nesie za svoj život vlastnú individuálnu zodpovednosť. 

V dnešnej dobe sme svedkami subjektivizmu. Sme svedkami relativizovania. Relativizujú sa také univerzálne hodnoty ako viera, morálka, alebo spravodlivosť. Vykladajú sa záujmovo, účelovo a subjektívne. Univerzálne hodnoty sa spochybňujú. Podliehajú osobným a skupinovým záujmom. Tento postoj začína byť stále viac nadradený etike.

Etika je úzko spojená s morálkou a spravodlivosťou.

Spravodlivosť by mala byť vždy nestranná a objektívna. Pravda je jedna. Na našu etiku vplýva naša viera, výchova a prostredie. Individuálna etika nie je nemenná. Vyvíja sa vekom, postavením a životnými skúsenosťami. Pevnosť našej individuálnej etiky je každodenne skúšaná. Žijeme v ére pokrivených hodnôt. Sme svedkami ťažko vysvetliteľných spoločenských procesov. Naša tolerancia a veľkorysosť je vystavená ťažkým skúškam. Sme často nútení prijímať zložité kompromisy. Pohybujeme sa na hranici našich etických a hodnotových kritérií. Naša individuálna etika je viac ako len gesto a konštatovanie.

Naša individuálna etika je rozhodnutie o našom živote.

Veľmi zásadné a principiálne. V mnohých prípadoch i veľmi odvážne. Musíme si byť vedomí prekážok a komplikácií. Nemusíme ísť vždy s vetrom.. Náš názor nemusí byť vždy braný s pochopením a dôverou. Často sme účastníkmi menej, či viac otvorených polemík a konfliktov. Napriek tomu, naša vlastná etika nás očisťuje. Pomáha nám žiť slušný a zmysluplný život. Neprijímať slepo bezduché a povrchné modely. Používať vlastný rozum a vlastné svedomie.

Individuálna etika je jednoduchý a ľahko zrozumiteľný pojem.

Nepotrebuje veľa filozofovania a analyzovania. Je to skôr o činoch ako o slovách. Možno práve posilňovanie našej individuálnej etiky je cesta z dnešnej krízy a všeobecného úpadku. Individuálna etika je spojená s morálkou a spravodlivosťou. Tie určujú naše hodnotové schémy. Etika spoločnosti je vlastne len súbor všetkých našich individuálnych etík. Jedno podmieňuje druhé a naopak. Ovplyvňujú sa navzájom. V dobrom i zlom. Každý z nás môže byť preto dôležitým zdrojom pozitívnej zmeny. Každý hlas sa počíta !

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.