Zdravý rozum

Spoliehajme sa na zdravý rozum !

Zdravý rozum je to najdôležitejšie, čo máme. Zdravý rozum netreba podceňovať. V mnohých prípadoch je to najlepší pomocník a radca. Kľúčový faktor nášho šťastia a spokojnosti. Zdravý rozum je schopnosť rozpoznať najlepší a najsprávnejší model rozhodovania a následného riešenia.

Základ zdravého rozumu tvoria vlastné skúsenosti a poznatky z minulosti.

Zdravý rozum je spoľahlivá cesta k efektívnosti a úspešnosti. Zdravý rozum dokáže vykompenzovať i nedostatok vedomostí a schopností. Ľudia so zdravým rozumom a správnym úsudkom si dokážu úspešne poradiť s mnohými problémami. Vedia sa dobre rozhodovať. Zdravý sedliacky rozum je dôležitá schopnosť nášho mozgu. V mnohým prípadoch pomôže najlepšie.

Naše vlastné inštinkty nám môžu výrazne pomáhať.

Kombinácia zdravého rozumu, spoľahlivých inštinktov a vedomostí je najlepšia kombinácia, ktorá vedie k šťastiu a prosperite. Dôverujme svojmu úsudku a overujme si informácie, ktoré dostávame. Práve vlastný zdravý rozum môže byť najlepšou cenzúrou. Verme predovšetkým tomu, čo zdravý rozum pokladá za dobré a správne.

Strom Zdravia 2