Všetko s mierou

Zachovajme si za každých okolností zdravý rozum a triezvu myseľ.

Robme všetko s mierou. Kontrolujme sa, ako a čo robíme. Rozmýšľajme a nech máme oči a uši otvorené. Dávajme pozor, aby sme niečo nezačali preháňať. Ľudia radi preháňajú. Príčinou býva tvrdohlavosť, zanovitosť a samoľúbosť. Niekedy silný individualizmus. Ľudia bez miery sa ťažko prispôsobujú. Sú presvedčení o svojej pravde a o správnosti svojho snaženia.

Schopnosť nájsť správnu a optimálnu mieru je základom prežitia a spokojného života.

Je to základný predpoklad pre zachovania zdravia a dobrých vzťahov. Každý z nás by mal poznať svoju mieru. Mieru v práci, mieru v jedení, či mieru v pití alkoholu. Mieru v nakupovaní i mieru v láske k zvieratám. Mohli pomenovať mnohé ďalšie miery …

Všetko, čo sa preháňa je škodlivé.

Navonok správny a ušľachtilý cieľ a s ním spojené snaženie sa môže v krajných prípadoch zmeniť na nepríjemnú mániu. Veci sa postupne vymknú spod kontroly.

Základom stanovenia správnej miery je obyčajný zdravý rozum.

Má ho každý. Nie je sa na čo vyhovárať. Táto schopnosť sa nezískava vzdelaním, ani akademickými titulmi. Pomôckou nám môže byť napríklad upozornenie nášho priateľa. Môže nás upozorniť na naše správanie. Berme ho vážne. Neurážajme sa. Niekedy ideme bezhlavo dopredu a nevšimneme si, že sme na patologickej špirále. Stratili sme mieru, preháňame. Škodíme sebe i druhým. Úsilie, alebo záľuba sa môže zmeniť na nebezpečnú mániu. Prestávame sa kontrolovať, nemáme mieru. Pomôckou nám môžu byť skúsenosti z nášho okolia. Môže to byť zlý a nešťastný príklad v našom okolí. Takých sú desiatky.. Ľudí, ktorí niečo poriadne preháňali.

Človek, ktorý nemá mieru, prestáva sa kontrolovať.

Rýchlo dochádza ku konfliktom v rodine i na pracovisku. Dochádza ku konfliktom a odcudzeniu s priateľmi. Je dobré zamyslieť sa nad svojím životom a svojimi individuálnymi mierami.

Dobré zdravie a dodržiavanie rozumnej miery sú spojené nádoby.

Kto nedodržuje mieru v jedení, ten smeruje k problémom a predčasnej smrti… Ten, kto nemá mieru v pití alkoholu, ten nasleduje hneď za ním. Ten, kto stratí mieru vo fajčení, o tom ani nemusíme hovoriť.. To, čo počujeme častejšie sú výhovorky. Plané, nerozumné a nezodpovedné reči a postoje. Miera totiž súvisí s disciplínou a odriekaním.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.