Vďačnosť je zázračné slovo

Vďačnosť je krásna a ušľachtilá ľudská vlastnosť.

Máme mnoho vecí a hodnôt, za ktoré by sme mali byť vďační. Máme určite okolo seba ľudí, ktorím môžeme byť vďační. Zabúdame na to. V mnohých prípadoch tomu jednoducho nevenujeme pozornosť. Berieme to automaticky. Nevieme to oceniť. Vďačnosť sa dnes príliš nenosí. Berie sa viac ako zastaralá a nemoderná hodnota. To je veľký omyl.

Vďačnosť je večná a nadčasová hodnota.

Nikdy nestráca na význame. Vďačnosť je cesta, ako svoj život výrazne obohatiť. Vďačnosť významne ovplyvňuje myslenie. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, radosť a vnútorná spokojnosť.

Vďačnosť je základom zdravia a šťastia.

Len ľudia s touto vlastnosťou dokážu dlhodobo dosahovať svoje ciele. V mysli a duchu ďakujú za všetko, čo dosiahli. Vážia si hodnoty, lebo poznajú ich význam. Ľudia, ktorí dokážu praktizovať svoju vďačnosť v každodennom živote, bývajú obdarení pokojom a hojnosťou. Nikdy nezabudnú poďakovať. Vedia oceniť každú pomoc, ktorá sa im dostane. Väčšinou priťahujú k sebe podobných ľudí. Darí sa im oveľa lepšie, ako ostatným.

Začnime tým, že budeme vďační za to, čo momentálne máme.

Vďační za to, čo máme dnes. Zamerajme sa na to. Je to jednoduché. Určite toho nie je málo. Napríklad. Dobré zdravie, rodina, spoľahliví priatelia.. Koľkí to nemajú. Koľkým to chýba ! Ostatné príde. Naša vďačnosť nám otvorí dvere k získaniu stále nových hodnôt. Naučme sa poznávať silu vďačnosti. Život sa zmení k lepšiemu.

Strom Zdravia 2