Silný človek

Silný človek vyžaruje silu a charizmu.

Poznáme ho na prvý pohľad. Vyžaruje dôveru, pokoj  a sebavedomie. Na prvý pohľad ho môžeme zaradiť medzi víťazov. Jeho verbálna a neverbálna komunikácia zodpovedá jeho stavu. Vystupuje uvoľnene a s pokojom. Má priamy otvorený pohľad a pokojnú reč. Je si vedomý svojich kvalít. Dôveruje svojim schopnostiam. Dokáže prekonávať prekážky a riešiť problémy. Neverí na šťastie a nečaká na náhodu. Cítiť to v každom jeho slove a postoji. Nepotrebuje barličky. Vie sa sám rozhodovať. V hlave má jasno. Nehľadá výhovorky, ale hľadá cesty a riešenia. Od začiatku nám je jasné, že môžeme očakávať od neho vysoké výkony a dobré výsledky. Nebojí sa čiastkových neúspechov. Je presvedčený o naplnení svojich cieľov a podľa toho sa správa.

Silní ľudia sa väčšinou vyznačujú optimizmom a vlastnou iniciatívou.

Orientujú sa na riešenia. Práve schopnosť riešiť tie najzložitejšie úlohy a problémy je doménou silných ľudí. Tam, kde iní zlyhávajú, silní ľudia vyhrávajú. Silní ľudia majú silnú vôľu a disciplínu.

Silní ľudia majú vnútorný pokoj, charizmu a cieľavedomosť.

Charizma je schopnosť vedieť upútať pozornosť. Majú to povestné vyžarovanie. Sugestívna sila a sila osobnosti. Dobrá správa nakoniec. Silní ľudia sa nerodia ako silní. Niektorí sa rodia s vrodenými predpokladmi. Tie predpoklady treba rozvinúť. Silní ľudia sú plodom dlhej, cieľavedomej a premyslenej práce. Výsledkom dlhodobého osobného a profesionálneho rastu a systematického snaženia. Výsledkom tvrdej práce a odriekania. Nikto sa silným nestane rýchlo, ani automaticky.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.