Tímová práca

Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia cieľov je spolupráca.

Dnes viac, ako kedykoľvek predtým. Spolupráca a tímová práca. Čas osamelých strelcov je preč. Žijeme v konkurenčnom prostredí. Len kvalitní hráči dokážu napredovať a konkurovať. Ani najšikovnejší a najusilovnejší jednotlivec nedokáže sám dlhodobo uspieť. Potrebuje pomoc a podporu. Potrebuje odborníkov. Sme svedkami rýchleho vývoja. Technickej a informačnej revolúcie. Prudký nárast informácií a inovácie prinášajú stále užšiu špecializáciu.

Nikto nemôže všetko vedieť. Nikto nemôže všetko ovládať.

Potrebuje spoluprácu. Potrebuje zdatných a erudovaných tímových hráčov. Hráčov, ktorí mu pomôžu pohnúť veci dopredu. Sám si väčšinou nepomôže. Je to logické. Každý, kto chce niečo dosiahnuť, potrebuje schopných ľudí. Odborníkov a expertov.

Snaha o nezávislosť je skôr naivná a imaginárna.

Každý skôr, či neskôr narazí na problém. Nevie ho vyriešiť, alebo s veľkou námahou a stratami. Časovými a finančnými. Tomu sa dá rozumne predísť. Obrátiť sa na správneho človeka. Odborníka. Umením lídrov je schopnosť budovať tím. Jeden zo základných kameňov úspechu.

Každý rozumný líder pozná význam tímu.

Pozná cenu schopných ľudí. Vie oceniť odbornosť a kompetentnosť. Oceniť schopnosť sa učiť a posilňovať kolektív. Oceniť efektívnosť a akcieschopnosť. Vyberajme si odborníkov. Nebojme sa na nich obrátiť. Veľa sa naučíme. Vyberajme si správnych ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Význam tímovej práce neustále stúpa. V správne fungujúcom tíme sa znásobuje sila a produktivita. Správne fungujúci tím dokáže viac ako jednotlivec. Viac, ako kedykoľvek predtým.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.