Správni ľudia

Výber správnych ľudí je kľúčové rozhodnutie života.

My rozhodujeme, s kým sa stýkame. Vyberajme si správnych ľudí. Výber ľudí určuje smer nášho života. Správni ľudia dávajú nášmu životu správny obsah. Oni nám dávajú optimizmus a motiváciu. Dodávajú nám pozitívnu energiu. Posúvajú nás dopredu. Opakovaný kontakt s negatívnymi ľuďmi nám berie silu, energiu i optimizmus. Demotivuje a berie radosť zo života. Podľa toho bude život i vyzerať.

Dá sa smelo povedať, že výber ľudí priamo určuje našu budúcnosť.

Vyhýbajme sa negativistom za každú cenu. Minimalizujme kontakt s nimi. Vyhýbajme sa otravným a zle naladeným individuám. Tým, ktorí sa večne sťažujú a kritizujú. Otrávi nám to život a zoberie čas i energiu. Všetky neužitočné, zbytočné a otravné kontakty sú nám na záťaž. Myslime na seba a nenechajme sa terorizovať. Svojich priateľov si vyberajme dôsledne a zodpovedne. Vyberajme trpezlivo a objektívne. Vlastné pocity nás budú navigovať. Pocity sú spoľahlivý kompas.

Voľba priateľov ovplyvňuje náš život viac, ako čokoľvek iné.

Voľba našich priateľov má priamy vplyv na náš život. Neveríte ? Všímajme múdrych ľudí okolo seba. S kým sa stýkajú ? Sú to rozmní a tvoriví ľudia. Určite nie opilci, ani povaľači. Načo by im boli ? Takí sú všade. Múdri ľudia si priateľov vyberajú. Vyberajú správne. Nežijú izolovane, no nestretávajú sa s každým, kto im zaklope na dvere. Vážia si seba i svoj čas. Ich cieľom je správne a zmysluplné trávenie času so správnymi ľuďmi.

Kontakty sú veľmi dôležité.

Izolovaný človek nikdy nedosiahne úspech. Sieť správnych kontaktov je silná devíza. Buduje sa roky. Kontakty s ľuďmi treba pestovať a rozvíjať. Budovanie kontaktov sa nazýva networking. Toto slovo poznajú obchodníci a manažéri. Čím viac správnych ľudí poznáme, tým sme vo väčšej konkurenčnej výhode. Využívajme príležitosti na nadväzovanie správnych a užitočných kontaktov. Kontakty s múdrymi ľuďmi nás smerujú k tomu, aby sme sa im začali podobať. Máme správne vzory. Máme inšpiráciu. Zisťujeme ako myslia, ako konajú a ako sa rozhodujú. Naučíme sa zopár dobrých fígľov, ktoré nám pomôžu v osobnom i profesionálnom raste.

Strom Zdravia 2