Sebavedomie

Zdravé sebavedomie je naša účinná zbraň.

Každodenný život nás presvedčuje, že je to naozaj dobrá zbraň. Použili sme trochu vojenskej terminológie. Zdalo sa nám, že práve toto vyjadrenie najpresnejšie vystihuje význam a silu sebavedomia v živote každého človeka.

Sebavedomie riadi a určuje náš život.

Určuje naše postavenie v živote. Sebavedomie znamená predovšetkým dôveru vo vlastné sily a schopnosti. Znamená pevné presvedčenie o tom, že dokážeme v živote naplniť svoje ciele. Presvedčenie, že vykonáme potrebné činy a dosiahneme plánované výsledky.

Narušené a oslabené sebavedomie má svoje korene v detstve.

Zlá výchova a nedostatočná podpora zo strany rodičov sa podpisuje pod nízke sebavedomie. Nízke a podlomené sebavedomie je nevďačné dedičstvo. Vlečie sa celým životom. Zmena je podmienená veľkou dávkou námahy a úsilia. Dlhodobým štúdiom a aktívnou trpezlivou prácou na sebe samom. Prácou na svojom myslení a osobnosti. Môže sa to zmeniť a napraviť, ale je to dlhá a namáhavá cesta. Vystlaná veľkou dávkou pevnej vôle a sebadisciplíny. Naše sebavedomie je odrazom toho, čo si sami o sebe myslíme.

Nízke sebavedomie je zodpovedné za to, že si neveríme a podceňujeme sa.

Náš mozog pracuje ako autopilot. Príjme túto informáciu a považuje ju za dôveryhodnú. Zaradí nás tam, kde nás predtým priviedli naše myšlienky. Len plní naše želanie. Zaradí nás medzi neistých a bojazlivých ľudí. V lepšom prípade medzi priemerných. Sme tým, čím si myslíme. Vyberáme si svoje miesto a postavenie v živote. Neistota, strach a predsudky sú spoľahlivé brzdy pre sebavedomie. S tým spojené komplexy menejcennosti a strach zo zlyhania. Sebavedomie klesá na bod mrazu. Základ je vo vlastnom myslení. Základom budovania sebavedomia je zmena myslenia. Výsledkom je pevná viera, že sa všetko dá veľa dosiahnuť. Sebavedomý človek verí svojim cieľom. Inú alternatívu nepripúšťa. Neverí na obmedzenia.

Sebavedomý človek má v hlave správne myšlienky.

Tvorivé a ambiciózne myšlienky. Nemá strach z prekážok. Je presvedčený, že ich prekoná. Nájde cestu, ako ich prekonať. Myšlienky sú palivom pre mozog. Ak dáme mozgu dobré myšlienky, jeho výkon pôjde do vysokých obrátok. Ak dáme mizerné myšlienky, pôjde len do útlmu a rezignácie. Nemá dobré palivo, výkon preto klesá k nule. Každý má sebavedomie vo vlastných rukách. Nemá význam sa vyhovárať na minulosť, ani na vonkajšie nepriaznivé okolnosti. Zbytočne strácame čas i energiu. Zodpovednosť máme všetci vo vlastných rukách.

Sebavedomie úzko súvisí s odvahou.

Sebavedomý človek je odvážny človek. Nebojí sa odmietnutia. Verí vo svoje sily, schopnosti a svoj šarm. Začnime preto jednoduchým hľadaním a nachádzaním svojej vlastnej odvahy. Po malých krokoch. Každým malým prejavom odvahy sa upevňuje naše sebavedomie. Pestujme odvahu. Sebavedomie ju bude nasledovať.

Strom Zdravia 2