Príležitosti

Nenechajme si ujsť príležitosti !

Chopme sa ich ! Využime svoje príležitosti. Každá príležitosť je nová šanca. Nemusí sa opakovať. Ak sa objaví príležitosť, tak treba konať. Neváhať a nečakať ! Hovorí sa, že pripraveným šťastie praje.

Pripravení sú tí, ktorí majú jasné predstavy a konkrétne ciele.

Vedia rýchlo rozpoznať prichádzajúce príležitosti. Príležitosť je nástroj i cesta na realizovanie cieľov. Príležitosti sú všade. Objavujú sa stále. Problémom je skôr pripravenosť a schopnosť ich využívať. Tu je problém. Mnoho ľudí čaká a váha. Rýchlejší a pohotovejší vyhrávajú.

Predpokladom na rozpoznanie príležitostí je sústredenosť a koncentrácia.

Zamerajme sa na príležitosti. Venujme im pozornosť a záujem. Sústreďme svoju pozornosť i zmysly. Trpezlivo a vytrvalo. Každej premárnenej príležitosti je škoda. Staňme sa ľuďmi orientovanými na príležitosti. Nehľadajme výhovorky a nečakajme na lepšie časy.

Strom Zdravia 2