Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo je všeobecný a univerzálny princíp.

Ide o jednoduché pravidlo. Poznáme ho aj ako pravidlo 20:80. Jeden z najužitočnejších princípov pre efektívne využívanie času a energie. Princíp na efektívny život. Čo to znamená? Na vysvetlenie. 20 percent zákazníkov nám prinesie 80 percent obratu. Alebo ! 20 percent našej činnosti nám prináša 80 percent nášho profitu. Poučenie ? Zamerajme sa na tých 20 percent, ktoré sú naozaj dôležité a prinášajú nám zisk.

Paretovo pravidlo je základom efektívnosti.

Uplatnenie tohto pravidla v živote je podmienené realizáciou potrebných zmien a krokov. Zamyslime sa nad všetkým, čo a ako robíme. Nie sme obeťou vlastných stereotypov? Môže to byť cesta k problémom a priemernosti.

Odhaľme tých svojich mýtických 20 percent.

My rozhodujeme. My si vyberáme ! Tých zostávajúcich 80 percent má podstatne menší význam, ako im pripisujeme. Majú oveľa menší význam, ako si sami pripisujú. Smutným faktom zostáva, že väčšina ľudí to nedokáže. Nevie oddeliť tých víťazných 20 percent od tých vedľajších 80 percent. Výsledok ? Trápia sa a stagnujú. Pracujú veľa a pritom neefektívne. Pritom tých 20 percent má častokrát i desaťnásobnú hodnotu. Jedna úloha je niekedy dôležitejšia a významnejšia ako desať iných. Jeden klient je dôležitejší ako desať iných klientov. Umenie je odhaliť, ktorý z nich to je.. Veľa ľudí namáhavo pracuje. Ale dosiahnu málo. Ich profit nie je úmerný vynaloženej námahe a prostriedkom. Naučme sa odmietnuť tých 80 percent.

Naučme sa koncentrovať pozornosť a sily na tých správnych 20 percent.

Najťažšie je začať. Opakujme postup. Opakovaním sa stáva zvykom. Ak sa rozhodneme zamerať na dôležité úlohy, postupne si tento postup zafixujeme. Naopak, ak sa rozhodneme vždy začínať plnením nepodstatných a druhoradých úloh, strácame čas a efektivitu. A to je problém ! Zvyk je železná košeľa. Nesprávny zvyk znamená neefektívny postup. Produktívni a úspešní ľudia sú trénovaní k tomu, aby vždy začínali najdôležitejšími a strategickými úlohami. Zameriavajú sa na oblasti, ktoré dokážu pozitívne ovplyvňovať ich profesionálny a osobný rast. Eliminujú zo svojho života činnosti, ktoré majú nízku hodnotu a mizivý význam.

Strom Zdravia 2