Nadšenie dáva krídla

Nadšenie motivuje !

Nadšenie je silná pozitívna emócia. Podnecuje k činnosti. Podnecuje k výkonom. Nadšenie je nabité energiou a kladným nábojom. Má schopnosť priťahovať a aktivizovať ľudí . Nadšenie je nákazlivé v dobrom zmysle slova. Pomáha dosahovať ciele. Nadšený človek priťahuje záujem okolia. Je pripravený podávať dobré výkony. Myseľ pracuje pohotovo a rýchlo. To je predpokladom dobrého výsledku. Pokiaľ je podopreté vzdelaním, potrebnými schopnosťami a dôslednou prípravou, tak sa stáva hnacím motorom. Dáva krídla a odbúrava obmedzenia. Dáva veci do pohybu ! Každý z nás musí neustále prekonávať rôzne prekážky. Neustále je konfrontovaný s novými zmenami. To predstavuje veľkú záťaž. Za rohom číha ďalší a ďalší problém. Prekážková dráha života. Nadšenie nám môže na tejto dráhe pomáhať.

Nadšenie je pevné jadro, ktoré nás udržuje v pozitívnom očakávaní.

Máme chuť a silu prekonávať ťažkosti a vyrovnávať sa s problémami. Vďaka nadšeniu ľudí je svet tam, kde je. Žiadne veľké objavy a vynálezy by neuzreli svetlo sveta bez nadšenia. Tých, ktorí museli vynaložiť obrovské množstvo času a energie na to, aby niečo dokázali. Pomohlo im nadšenie. Ak chceme, aby deti robili to, čo pokladáme za dôležité pre ich budúcnosť, tak zárukou ich záujmu a spolupráce je práve nadšenie. Kľúčom k pokroku je vyvolanie skutočného a nefalšovaného nadšenia.

Strom Zdravia 2