Nadprahová záťaž

Nadprahová záťaž je nebezpečný fenomén súčastnosti.

Žijeme pod veľkým tlakom. Očakávajú sa od nás najlepšie výsledky a vysoké výkony. Priemernosť sa netoleruje. Cieľom je vysoká efektivita a produktivita. Veľmi náročná úloha. Vyžaduje obrovské množstvo energie a nasadenia. Vyžaduje veľa vedomostí a osobný a profesionálny rast. Tempo sa zvyšuje, nároky narastajú.

Ľudia objektívne nedokážu odhadnúť mieru záťaže.

Nedokážu odhadnúť hranicu, ktorá pre nich už znamená nadprahovú záťaž. Záťaž, ktorú nemôžu dlhodobo vydržať. Organizmus sa skôr, či neskôr vyčerpá. Výkon prudko klesá, nastupuje únava a celková duševná a telesná vyčerpanosť. Pridružujú sa mnohé telesné a zdravotné ťažkosti. Organizmus pracuje akoby na kyslíkový dlh. Bičuje sa kofeínom ! Snaží sa udržať v tempe, ale výkon neustále klesá. Často sme žiaľ svedkami toho, ako si túto situáciu ľudia privodia sami. Nerozmýšľajú a nepočúvajú hlasy svojho organizmu. Nemajú absolútne zvládnutý manažment času. Nemajú stanovené priority. Úplne negujú Paretovo pravidlo.

Žijú v mylnej predstave, že sa vyrovnajú strojom.

Žijú na doraz. Časový i energetický. Predovšetkým mladí ľudia. No ľudský organizmus nie je stroj. Má svoje vlastné zákony a pravidlá. Pozná svoje hranice. Ak sa prekročia, začína zaťahovať brzdu ! Začína sa brániť. Výsledkom je vyčerpanie. Ľudský organizmus nedokáže dlhodobo tolerovať nadprahovú záťaž. Každý más svoj individuálny prah záťaže. Nie každý vydrží rovnako. Existujú pomerne veľké rozdiely. Tento fakt treba akceptovať a brať vždy do úvahy. Nedá sa použiť jednotný meter a uniformné kritériá.

Každý má tú svoju hranicu, nikto nie je výnimka !

Nie je na svete nikto, kto by ju nemal. Ak si to niekto o sebe myslí, mal by sa dať rýchlo vyšetriť..  Hranica vždy existuje. Nad ňou je už každá záťaž nadprahová. Zjednodušene povedané, nad sily daného jednotlivca. Aký je záver ? Pracujme na sebe. Čítajme knihy a učme sa, ako rozumne a efektívne žiť a pracovať. Učme sa, ako správne oddychovať a relaxovať.

Strážme si našu vlastnú hranicu !

Nadprahová záťaž je niečo, ako legálna autodeštrukcia. Ak nás to zničí, nikoho za to nezavrú. Nepočul som ešte o prípade, aby nejaký zamestnávateľ pykal za to, že sa jeho zamestnanec v dôsledku nadmernej pracovnej záťaže duševne a telesne zrútil. Ak sa to stane, nájde si jednoducho nového zamestnanca. Vyčerpaný človek nakoniec zostane v sociálnej sieti a v starostlivosti lekárov.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.