Lídri a ich vízie

Základnou vlastnosťou lídrov je ich schopnosť vytvárať vlastné vízie.

Lídri tvoria dlhodobé vízie budúcnosti. Vízia je v podstate predstava budúcnosti. Vízie majú pozitívny a motivačný náboj. Schopnosť tvoriť vízie znamená opustiť existujúcu prítomnosť a predstaviť si novú a pozitívnu budúcnosť.

Vízie sú cesty, ktoré ukazujú smer na vrchol.

Človek bez vízií žije v prítomnosti bez svojich snov a predstáv. Žije zo dňa na deň, smer jeho života určuje niekto iný. Každý z nás má možnosť tvoriť svoje osobné vízie. Osobná vízia je predstava o tom, ako by mal vyzerať náš život v budúcnosti. Je to vždy naša individuálna úloha. Nikto nemôže tvoriť vízie za nás.

Vízia nemá obmedzenia.

Vízie môžu byť smelé, odvážne a ambiciózne. Vízie pre život, zdravie, rodinu i pracovnú kariéru. Vízie o tom, ako by mal vyzerať náš budúci  život. O tom, akú by mal mať kvalitu a kam sa chceme dostať. Nebojme sa snívať o svojej budúcnosti a vytvárať odvážne vízie. Lídri sa odlišujú od priemerných ľudí prítomnosťou vlastných vízií.

Priemerní ľudia nemávajú vízie. Lídri áno !

To určuje ich život a ich postavenie. Lídri smerujú nahor, priemerní ľudia stagnujú. Lídri majú život vo vlastných rukách. Sami sú tvorcami svojej budúcnosti. Formujú svoju budúcnosť a vedia kam smerujú. Ďalším krokom sú činy. Lídri robia veci naozaj a naplno. Robiť naplno je rozhodujúcou podmienkou naplnenia vízií. Hlavným dôvodom, prečo lídri dosahujú svoje ciele je, že to naozaj chcú. Robia veci naplno a doťahujú veci do konca.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.