Dva omyly

Ľudia hľadajú šťastie.

Na tom by nebolo nič zlé. Je to pochopiteľné a legitímne. Každý má právo, aby dosiahol svoje ciele a naplnil svoje predstavy. Na tejto ceste sa dopúšťame dvoch základných omylov, ktoré v konečnom účte väčšinou vedú ku krachu našich predstáv a ambícií.

Omyl číslo jeden.

Chceme to zadarmo. Bez práce, bez úsilia, bez myslenia. Chceme dostať niečo za nič. Nechceme zaplatiť plnú cenu. Nechceme prinášať obete. Naivne veríme, že môžme len tak a za nič prísť k niečomu. Hľadáme neustále príležitosti, špekulujeme, skúšame a čakáme. Väčšinou zbytočne. Mame predstavu, že prácu vykoná niekto za nás. Niekto iný za nás niečo vymyslí, niekto iný to zrealizuje, niekto iný ponesie riziko. Svojim myslením a konaním porušujeme zákon akcie a reakcie. Len akcia môže vyvolať reakciu. Kde akcia chýba, tam absentuje i reakcia. Jednoduchá rovnica. Svet takto jednoducho nefunguje. Obísť túto logiku sa v praxi jednoducho nedá. Ak niekto chce niečo naozaj dosiahnuť, musí do toho najprv niečo vložiť. Svoj um, svoju prácu, svoj čas i svoje peniaze. Bez záruky. Nikto nevie na začiatku nič zaručiť. V tom je čaro a idea podnikania. Len ten, ktorý má odvahu k činom a potrebnú vôľu i disciplínu, ten môže dosiahnuť ciele. Kto to neurobí, ten sa nemôže nikdy s svojim cieľom priblížiť.

Omyl číslo dva.

Chceme všetko hneď. Hľadame rýchle a jednoduché cesty. Hľadáme skratky. Nechceme čakať a nechceme sa namáhať. Túžime po rýchlom naplnení našich predstáv. Chýba nám trpezlivosť a koncentrácia. Ani Rím nepostavili za mesiac ! Mesiace a roky tvrdej, poctivej a systematickej práce nemožno obísť. Žiadny fígeľ, ani úskok nepomáha. Dosiahnutie cieľov znamená okrem tvrdej práce i hľadanie spôsobov, opravovanie chýb a omylov. Každý úspech začína neúspechmi. Tento proces trvá roky. Trvalo generácie, pokiaľ sa vybudovala firma, ktorá je dnes na špici. Nevznikla od večera do rána. Budovali ju generácie. Dnešné postavenie je len logickým a zaslúženým výsledkom tohto snaženia. Často i veľkých obetí. Mnohí hľadajú cesty, ako rýchlo zbohatnúť. Pokiaľ sa nedajú na šikmú plochu, alebo ich nestretne výnimočné šťastie, tak pochopia, že táto cesta tam nevedie. Ilúzia rýchleho a pohodlného úspechu je naozaj iba ilúzia.

Zdravie nie je výnimka !

K dobrému a pevnému zdraviu nevedie ľahká cesta. Budovať zdravie znamená, celý život na sebe tvrdo a usilovne pracovať. Tu platí zákon akcie a reakcie ešte neomylnejšie, ako v iných oblastiach. Čo telu dáme, to nám telo vráti. Ak mu dáme svoju pohodlnosť, mizernú stravu a negatívne myšlienky, tak nám to vráti aj s úrokmi. Cesta k zdraviu nie je rýchla a priamočiara. Nehľadajme skratky. Hľadáme márne. Všetky komerčné prostriedky, ktoré nám majú pomôcť za mesiac schudnúť polovicu hmotnosti, alebo nás za týždeň odnaučiť fajčiť sú len naivné skratky. Niekto na nich bohatne a my len kráčame od sklamania k sklamaniu. Tu cesta nevedie.

Strom Zdravia 2