Charakter je hodnota

Dnešná doba je rýchla a tvrdá.

Zmenili sa podmienky. Zmenil sa život. Zmenili sa hodnotové rebríčky. Hovorí sa, že prežívame krízu. Slovo kríza je často skloňované. Stále viac prevláda názor, že prebiehajúca kríza je predovšetkým kríza morálky. Súhlasíme. Charakter, čestnosť a dôvera postupne strácali na hodnote. Nahradili ich pseudohodnoty. Dravosť, bezohľadnosť a ziskuchtivosť. Túžba po materiálnych hodnotách valcuje. Synonymom úspechu sa stali zisky. Za každú cenu.

Charakter a čestnosť v skutočnosti nikdy nestratili na svojom význame a  hodnote.

Všetko na svete má svoju príčinu. Táto myšlienka je základom západnej filozofie. Medzi všetkými udalosťami existuje príčinný vzťah. Výsledok nášho snaženia je výsledkom nášho myslenia. Ak robíme a myslíte v zhode a jednote, blížime sa k cieľu. V každom momente sa snažme, aby myšlienky a činy boli v jednote. Inak sa začnú navzájom vylučovať.

Cieľom každého múdreho človeka by mala byť snaha, byť lepším človekom.

Byť lepším, znamená byť i šťastnejším. Získavame predovšetkým sami. Získavame sebavedomie a vnútornú spokojnosť. Charakter napĺňa dušu spokojnosťou a harmóniou. Charakter je odmenou i ocenením. Sám o sebe. Charakter je garancia šťastia a pokoja. Dobrý charakter pomáha. Otvára dvere a možnosti. Charakterný človek si zaslúži šťastie i uznanie. Skôr, či neskôr ho začne priťahovať.

Charakterný človek výrazne ovplyvňuje svoje okolie.

Ovplyvňuje ľudí okolo seba. Vzbudzuje úctu a rešpekt. Krok za krokom. Charakter je predpokladom na rešpektu. Charakter a dobrá reputácia sú dôležitým kapitálom. Je to silné aktívum, dôležitá hodnota i veľká komparatívna výhoda. Má silu a vplyv. Často rozhoduje. Dobrá reputácia často rozhoduje pri výbere. Partneri preferujú dobrú reputáciu. Základom reputácie je dôvera. Dôvera priťahuje príležitosti.

Dôvera je základom všetkých dobrých a pevných vzťahov.

Osobných, priateľských i obchodných. Dôvera je základom úspechu v podnikaní. Dôveryhodnosť a zodpovednosť sú základné kamene prosperity. Prostredie vysokej dôvery dosahuje najlepšie výsledky a najlepšie parametre. Mnohí ľudia pripisujú dôvere rozhodujúci význam.

Charakter a čestnosť sú večné a nemenné hodnoty.

Dôvera je ľudská cnosť. Tvoria hodnotu a integritu každého človeka. Definujú jeho miesto v živote a postavenie v spoločnosti. Determinujú jeho život a jeho budúcnosť. Dôslednosť pri budovaní charakteru sa vypláca. Nehrajme falošné hry. Ani so sebou, ani s okolím.

Strom Zdravia 2