Čas správny a čas stratený

Náš čas je najcennejší kapitál !

Má ho každý. V tomto smere platí úplná rovnosť. Každý z nás má k dispozícii 24 hodín denne. Každý rovnako. Milionár i žobrák. Rozdiel je v tom, ako kto so svojim časom naloží. Tu sú rozdiely priepastné. Väčšina ľudí nevie narábať so svojim časom. Neprikladajú tomu význam. Žijú zo dňa na deň. Múdri ľudia narábajú s časom, ako s najvzácnejším darom. Poznajú hodnotu času. Dosiahnu väčšinou i pokoj a hojnosť. Zamyslime sa na chvíľu nad naším vlastným časom.

Využívame svoj čas správne ?

Dajme si zopár príkladov. Začnime s tými pozitívnymi. Správne využitý čas je ten, ktorý venujeme svojmu zdraviu. Pohybu, telesnej aktivite a športovaniu. Telo sa nám odvďačí zdravím a rozum dobrou výkonnosťou. Čas venovaný svojej rodine je vždy užitočný. Pestujeme vzťahy a spolupatričnosť. Budujeme si citové a sociálne zázemie. Nešetrime časom na oddych a relaxáciu. Venujme dostatok času kvalitnému spánku. Telo i mozog potrebujú oddych a čas na regeneráciu. Správny čas je čas, venovaný vzdelávaniu. Získavame nové poznatky a posúvame sa dopredu. Čítanie kníh nám otvára nové obzory a dáva nám potrebný rozhľad a vedomosti. Spolu s týmto časom rastieme. Odborne, profesionálne i intelektuálne. Získavame náskok. Nezabúdajme ani na kultúru. Nájdime si čas na návštevu divadla, alebo výstavy. Nájdeme nové, zaujímavé vnemy a príjemné, estetické pocity.

Teraz prevráťme list !

Čo robí väčšina ľudí, ako hazarduje so svojim drahocenným časom ? Sedia v krčme na pive. Typická zábava veľkej časti mužov. Hlúpe zabíjanie času. Ešte nikto v krčme nezbohatol, ani neurobil kariéru. Zabil čas, utratil peniaze a stratil šance. Stretávanie s nesprávnymi ľuďmi je typickým spôsobom strácania času. Nikam nás to neposúva. Strácame čas i energiu. Napriek tomu, sa tento scenár často opakuje. Robíme to zo zvyku, zo slušnosti, alebo zo súcitu. Na náš vlastný úkor.

Dostávame sa k najväčšiemu časožrútovi.

Tým je televízia. Televízia je masový fenomén. Premyslený systém na ohlupovanie ľudí. Poznáme ľudí, ktorí trávia celé večery pri obrazovke. Poznáme dôchodcov, ktorí sedia pri televízore od rána do večera. Sledujú prakticky všetko. Sú to pasívni a skalní konzumenti. Upadajú intelektuálne i sociálne. Televízia je ich najbližší partner. Ponúka im hotové, instantné produkty. Bez námahy. Pasívna a povrchná zábava. Stratený čas. Upadá duša i telo.

Významným časožrútom sú obchody a obchodné centrá.

Niektorí ľudia trávia hodiny a hodiny návštevami týchto zariadení. Nekonečnými a opakovanými. Sledujú ponuky a akcie. Prichádzajú o čas i  peniaze. Tento čas je navždy stratený. Bez efektu. Ani nezmyselné premýšľanie a dumanie nie je najlepší spôsob ako nakladať s časom.

Niektorí ľudia trávia čas nekonečným rozmýšľaním.

Tak dlho a tak intenzívne, že na žiadny čin už nemajú čas.. Riešia veci, ktoré nevedia a ani nemôžu vyriešiť. Analyzujú veci, ktoré už dávno patria minulosti. Opakovane, donekonečna. Rozmýšľajú, uvažujú, špekulujú. Nikde sa nedostanú. Stojí ich to veľa času. Stoja na mieste a prešľapujú.

Múdri ľudia si vyberajú, ako naložia so svojim časom.

Nehazardujú. Vedia, že stratený čas im už nikto nenahradí. Práve preto vedia dosiahnuť svoje ciele. Títo ľudia sú na špici. Sú to prirodzení lídri. Právom. Rozlišujú a dokážu si vyberať. Rozumne a zodpovedne. Začínajú s vlastným časom.

Strom Zdravia 2