Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída / RA / je najčastejšie zápalové ochorenie kĺbov.

Reumatoidná artritída je chronické a generalizované zápalové ochorenie, ktoré postihuje pohybový aparát. Prejavuje sa generalizovaným a symetrickým postihnutím predovšetkým malých kĺbov horných a dolných končatín. Okrem kĺbov má reumatická artritída i mimokĺbové prejavy.

Príčina RA nie je známa.

Predpokladá sa vplyv viacerých faktorov. Významnú úlohu zohráva genetika a veľký význam sa pripisuje autoimúnnym procesom. Chronický reumatický zápal je udržiavaný autoimúnnymi mechanizmami. Toto ochorenie sa vyskytuje na celom svete. Postihuje mužov i ženy. Priebeh je individuálny a značne variabilný. V zásade sa dá povedať, že RA je chronické ochorenie s progredujúcim vývojom. RA väčšinou postupuje a progreduje, fázy klinického pokoja sú prerušované akútnymi  fázami vzplanutia .

Reumatoidná artritída má chronický a progredujúci priebeh.

RA je nevyliečiteľná. RA je možné kvalitnou liečbou udržovať v remisii, alebo spomaliť vývoj kĺbových zápalových zmien. Výsledkom RA sú deštruktívne zmeny na kĺboch a kostiach s obmedzením hybnosti a mobility a s výrazným zhoršením celkovej kvality života. RA postihuje výstelky kĺbov a šliach. Zápal vedie k poškodeniu a deštrukcii chrupavky. Dochádza k deštrukcii kostnej hmoty a deštrukcii a deformácii kĺbov. RA postihuje najčastejšie malé kĺby rúk a nôh, zápästia, ale i kolená a členky. V neskoršom štádiu i lakte, ramená i chrbticu.

RA sa prejavuje bolesťami  a opuchom kĺbov .

Opuch trvá týždne i mesiace. V klinickom obraze dominujú i celkové príznaky ako zvýšené teploty, celková slabosť, únava a nechuť do jedla. U niektorých ľudí sa vytvárajú takzvané reumatické uzlíky. Typické sú bolesti postihnutých kĺbov, ich ranná stuhnutosť a výrazné obmedzenie ich hybnosti. Reumatoidná artritída je veľmi bolestivé, nepríjemné a celoživotné ochorenie. RA  môže postihuje i mimokĺbové orgány. Srdce, pľúca, oči a obličky.

Diagnostika RA je klinická a labolatórna.

V krvi nachádzame vysoké hodnoty zápalových markerov ! Nachádzame vysoké hodnoty sedimentácie a CRP. Tiež vysoké hodnoty reumatických faktorov. Dôležitým nástrojom diagnostiky sú podrobné RTG vyšetrenia rúk a nôh. Významnú úlohu zohráva skúsenosť a erudícia lekára. Rýchla a spoľahlivá diagnostika je predpokladom správnej a efektívnej liečby.

Liečba RA je systematická a komplexná.

Liečba patrí do rúk odborníka, reumatológa. Primárna diagnostika zostáva vo väčšine prípadov v rukách všeobecného lekára. Liečba je systematická a v zásade celoživotná. Liečba je medikamentózna a nemedikamentózna. RA sa lieči kortikoidmi, nesteroidnými antireumatikami a antiflogistikami. V súčasnosti sa stále viac uplatňuje biologická liečba. Ide predovšetkým o anti TNF. Biologická liečba sa uplatňuje predovšetkým pri aktívnych formách ochoreniach a tých ochoreniach, ktoré nereagujú na konvenčnú liečbu. V nemedikamentóznej zložke sa využíva rehabilitácia a fyzikálna liečba. Dôležité sú i režimové opatrenia a aplikácia lokálnych prostriedkov.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.