Chronická obštrukčná choroba, CHOCHP

Je to závažné chronické ochorenie dýchacieho systému charakterizované postupným zhoršovaním priechodnosti dýchacích ciest, zápalom dýchacích ciest a postupnou deštrukciou pľúcneho tkaniva.

Zhoršovanie priechodnosti dýchacích ciest, alebo inak povedané ich obštrukcia nie je reverzibilná, teda nie je vratná. Obštrukcia je trvalá, chronická a progredujúca. To znamená, že má tendenciu ďalej postupovať a stále sa zhoršovať. Vyjadruje to tú skutočnosť, že je to stav trvalý, charakterizovaný obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách a následnou zápalovou odpoveďou tkaniva priedušiek. Stav je následne komplikovaný už spomínanou deštrukciou pľúcneho tkaniva, ktoré sa nazýva pľúcny emfyzém.

Pacient s CHOCHP je chronický pacient a vyžaduje si trvalú, systematickú a dôslednú liečbu.

Pacienta s CHOCHP lieči a dispenzarizuje špecializovaný odborný pľúcny lekár- pneumológ. Je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, ale dobrou, systematickou liečbou a dôkladnou úpravou životosprávy je možné udržať toto ochorenie pod kontrolu a stabilizovať zdravotný stav pacienta na dlhé obdobie.

Liečba je trvalá, systematická a veľmi nákladná.

Liečba pacienta s CHOCHP predstavuje veľkú záťaž na prostriedky z verejných zdrojov. Treba preto vrhnúť všetko úsilie a prostriedky na prevenciu toto chronického, nepríjemného a nákladného ochorenia. Pri CHOCHP platí ešte viac pravidlo, že prostriedky investované do prevencie, do informovania spoločnosti a včasnej diagnostiky sa niekoľkonásobne vrátia.. Liečba pacientov s CHOCHP na Slovensku odčerpáva obrovské zdroje.

Jedným z pilierov prevencie je boj proti fajčeniu.

Fajčenie je rozhodujúci činiteľ pri vzniku CHOCHP.

Druhý významný činiteľ je poškodené a znečistené životné prostredie.

Vznik CHOCHP ako i iných chronických ochorení pľúc je následkom pôsobenia týchto vplyvov. Správna a účinná liečba a rehabilitácia zlepšuje funkciu pľúc a zvyšuje kvalitu života. Znižuje počet akútnych exacerbáciíí CHOCHP, ktoré sú najčastejšou a najzávažnejšou komplikáciou tohto ochorenia. Správna a účinná liečba má významný pozitívny vplyv i na pridružené ochorenia a tým zlepšuje prognózu pacienta a znižuje riziko komplikácií a úmrtnosť pacientov na tieto ochorenia / ICHS, NCMP, chronické zlyhávanie srdca…/.

CHOCHP je žiaľ časté ochorenie i na Slovensku.

Postihuje 3-5 percent dospelej populácie. CHOCHP patrí podľa aktuálnych štatistík 6 miesto v rebríčku úmrtí. Na Slovensku zomiera ročne n následky tohto ochorenia asi 1000 ľudí a toto číslo rastie. Veľká časť ľudí ani nevie, že ochorenie má. Zistí sa až vo veľmi pokročilom štádiu, kedy už liečba nebýva účinná a úspešná. Títo ľudia pripisujú príznaky CHOCHP starnutiu. Ale zhoršovanie dýchania, kašeľ, strata fyzickej kondície a dýchavica nemusia ešte znamenať starobu, ale CHOCHP.

Preto včasná diagnostika je základným predpokladom úspešnej a efektívnej liečby.

Včasná a efektívna liečba znamená zlepšenie a udržanie pľúcnych funkcií, minimalizácia vzniku komplikácií a tým výrazné zlepšenie kvality života a tiež podstatné zlepšenie ďalšej prognózy týchto ľudí. Preto je dôležité, aby ľudia poznali toto ochorenie. Aby poznali jeho príznaky a príčiny. Aby vedeli kedy treba vyhľadať lekára a absolvovať potrebné diagnostické vyšetrenia. Mali by poznať devastujúci vplyv fajčenia a zničeného životného prostredia na vznik a vývoj tohto ochorenia.

CHOCHP je ochorenie, ktoré sa dá významne ovplyvniť naším životným štýlom, prevenciou a  vzdelávaním.

Stačí tým, že zoberieme rozum do hrsti a začneme podnikať potrebné kroky a opatrenia.

 

 

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.