Výživa seniorov

Správna výživa je predpokladom dlhého a zdravého života !

Pre seniorov zohráva otázka výživy kľúčovú úlohu pri udržaní ich zdravia a kvality života. V procese starnutia zohráva správna výživa dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. Žiaľ, táto skutočnosť je často podceňovaná a zanedbávaná. Sme svedkami skôr negatívneho vývoja. Výživa a stravovanie väčšiny seniorov sa skôr zhoršuje. Má to komplexné príčiny. Ekonomické a sociálne. Svoju úlohu zohráva nedostatok informácií, nezáujem okolia a ich celková apatia. Pritom práve správna výživa môže byť dôležitým podporným faktorom v ich živote.

Stravovanie seniora má svoje špecifiká !

S vekom postupne klesá jeho fyzický výkon a tým i výdaj energie. Spomaľuje sa jeho metabolizmus. Spomaľuje sa trávenie a celková látková výmena. Senior často užíva veľa liekov a tie významne ovplyvňujú jeho metabolizmus. Napriek týmto špecifikám, význam výživy zostáva veľmi dôležitý.

Výživa zohráva významnú úlohu v živote každého seniora !

Výživa priamo ovplyvňuje jeho telesné i duševné zdravie. Pozitívne ovplyvňuje jeho celkový zdravotný stav, priebeh jeho chronických ochorení. Zvyšuje je odolnosť voči chorobám. Dodáva seniorovi potrebnú energiu. Dokáže lepšie zvládať stresy a prípadné záťažové situácie a zdravotné komplikácie. Správna výživa pozitívne ovplyvňuje život a zdravie každého seniora.

Strava seniora má byť hodnotná a vyvážená !

Má obsahovať všetky potrebné zložky. Má byť v nej dostatok energetickej hodnoty. Odporúčaná denná hodnota je 8000-9000 kJ. Táto hodnota sa mení podľa individuálnych stavov a konkrétnych situácií. Strava má obsahovať potrebné a vyvážené množstvo bielkoví, tukov i cukrov. Dostatok minerálov, vitamínov a vlákniny.

Dostatočný a pravidelný pitný režim je základom výživy každého seniora !

Veľmi problematická oblasť. Častý zdroj problémov a komplikácií. Stále sa stretávame s prípadmi dehydratácie u starých ľudí. Pravidelný a dostatočný príjem tekutín je nevyhnutným predpokladom zdravého života. Minimálny príjem tekutín by mal byť 2 l denne. V lete a počas akútnych ochorení primerane vyšší.

Výživová anamnéza je informácia o stravovaní konkrétneho seniora !

Informuje o jeho stravovacích návykoch, preferencii jednotlivých jedál i zložení jeho stravy. Táto anamnéza je veľmi užitočná a veľmi zaujímavá. Zisťujeme, ako seniori žijú, čo jedia, aký význam prikladajú svojej výžive. Presné spoznanie tejto reality je základom ďalšej stratégie a realizácie potrebných pozitívnych úprav.

Strava seniora má byť pravidelná, hodnotná a pestrá !

Žiadna jednostrannosť, žiadna monotónnosť. Kvalita stravy, jej chuťové parametre a správna kultúra stolovania robia z aktu samotného jedenia príjemný a očakávaný zážitok. V praxi sa stretávame so zlým a nekvalitných stravovaním seniorov ! Príčiny sú rôzne. Ich zlá sociálna a ekonomická situácia, rôzna psychologické faktory, osamelosť, apatia a nezáujem. Strata motivácie, iniciatívy, záujmu a aktivity. Celková telesný i duševný úpadok. Identifikácia týchto rizikových seniorov je náročná úloha. Pre rodinu, lekárov i sociálnych pracovníkov. Následkom je často obezita, alebo naopak malnutrícia. Jednoducho, dlhodobé zlyhanie ich výživy. V dôsledku nedostatku príjmu potravy a tekutín, konzumácie nesprávnej, nehodnotnej až škodlivej potravy. Poruchy výživy idú ruka v ruke s postupným úpadkom ich celkového zdravotného stavu.

 

 

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Loading...

Prihláste si strom zdravia e-mailom.
Každý týždeň jeden tip zadarmo.