Pamäť a staroba

Pamäť je základná mozgová funkcia !

Fungujúca pamäť je predpokladom plnohodnotného a samostatného života. Tak ako starne ľudské telo, tak starne i ľudský mozog. Vekom pamäť slabne. Začíname zabúdať mená, názvy i dátumy. Niekedy zabúdame i na dôležité úlohy a povinnosti. Život sa zhoršovaním pamäti komplikuje. Pribúdajú problémy, ale i konflikty a nedorozumenia. Nemusí ísť vždy o chorobu. Môže to byť príznak normálneho fyziologického starnutia. V tomto prípade ide v prvom rade o dynamiku. Teda o rýchlosť, akou sa znižujú pamäťové schopnosti. No pozor ! Niekedy môže byť strata pamäte príznakom vážneho ochorenia. Myslíme predovšetkým na Alzheimerovu chorobu. Podozrenie na túto chorobu si vyžaduje dôkladnú diagnostiku. Zhoršenie pamäti prichádza zväčša po päťdesiatke. Výrazné sú individuálne rozdiely. Približovaním k osemdesiatke sa pamäťové funkcie zhoršujú. Staroba je spojená so zhoršovaním pamäti. Je to normálny a fyziologický proces. Okolie by to malo chápať a akceptovať. Rešpektovať postupné zhoršovanie pamäti a nevytvárať zbytočný tlak na seniora. Na mieste je empatický a konštruktívny prístup. Dobrým návodom na udržiavanie pamäti je jej pravidelné cvičenie. Na začiatok stačia jednoduché kvízy, tajničky a testy. Nájdeme ich v časopisoch alebo na internete. Niektoré webovú stránky, ktoré sa zaoberajú tematikou seniorov a duševného zdravia obsahujú mnohé zaujímavé testy a cvičenia na udržovanie a zlepšovanie pamäti. Tréning pamäte ju pomáha udržovať a zlepšovať. Mozog je ako sval. Treba ho neustále trénovať a vystavovať námahe. Inak začne atrofovať a začne strácať svoju výkonnosť.

Pamäť je pre život veľmi dôležitá a ťažko nahraditeľná  !

Strata pamäte znamená často osobnú a spoločenskú diskvalifikáciu. Tréning pamäte a kognitívnych funkcií je jediný overený preventívny prostriedok na udržiavanie pamäti. Žiadne zázračné tabletky neexistujú. Poctivý a systematický tréning mozgu môže priniesť zaujímavé výsledky. S tréningom pamäte úzko súvisí i otázka duševného zdravia seniorov. Dostatočný pohyb, záujem o život, radosť zo života a životné ciele. To je cesta k zdravému životu. K zdravému telu i zdravej duši. Naopak, negativizmus, nezáujem, rezignácia a bezcieľnosť sú cesty k rýchlemu úpadku. Úpadku telesnému i duševnému. Tak ako upadá telo, tak upadá i duša a mozog. A naopak. Fungujúca pamäť je predpokladom pre udržanie kvality života. Venujme svojmu mozgu pozornosť. Potrebujeme ho. Potrebujeme pamäť a potrebujeme myslenie. Svoju úlohu zohráva i spôsob života. Negativizmus, stres, únava a zlé sociálne a rodinné podmienky majú negatívny vplyv na duševný stav seniora. Nedostatočná lekárska starostlivosť, zanedbané a nezdravé  stravovanie, nadmerné užívanie liekov a alkoholu vedú k postupnej degradácii a predčasnému úpadku mnohých seniorov. Tak ako sa stráca pamäť, tak sa mení a stráca osobnosť človeka. Pamäť človek potrebuje. Mladý i starý. Solidarita a trpezlivosť so starými ľuďmi je otázkou našej vyspelosti a tolerantnosti.

 

 

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Loading...

Prihláste si strom zdravia e-mailom.
Každý týždeň jeden tip zadarmo.