Postherpetická neuralgia

Postherpetická neuralgia je obávaná komplikácia pásového oparu.

Pásový opar je pomerne časté ochorenie. Postihuje všetky vekové kategórie. Pásový opar je vírusové ochorenie. Postihuje predovšetkým ľudí s oslabenou imunitou. Je spôsobené vírusom varicella zoster. Ochorenie prebieha ako primoinfekcia, teda ako ovčie kiahne. Tie väčšina z nás prekoná v detskom veku. Po primoinfekcii sa vírus dostáva do zadných spinálnych ganglií, kde prežíva v latentnej forme. Pri oslabení imunity dochádza k aktivácii vírusu, ktorý sa cestou nervových vlákien dostáva do kože a vytvára typický kožný nález, ktorý charakterizuje pásový opar, odborne herpes zoster.

Pásový opar má svoj klinický priebeh.

Po krátkej inkubačnej dobe 5-7 dní prichádza bolesť a pálenie v postihnutej časti. Po 24-48 hodinách vznikajú typické kožné prejavy. Ich výskyt kopíruje priebeh nervu. Vyskytuje sa najčastejšie v oblasti hrudníka a krku. No môže byť i v oblasti brucha, či dokonca tváre. Pri normálnom a nekomplikovanom priebehu trvá ochorenie 10-14 dní. Kožný nález postupne mizne a klinický stav sa normalizuje.

Pásový opar môže mať mnohé komplikácie.

Asi najhoršou z nich je práve postherpetická neuralgia. Nepríjemnými komplikáciami môže byť i postihnutie vnútorného ucha, paréza tvárového nervu, či poškodenie oka a zraku. Postherpetickú neuralgiu popisujú odborníci ako perzistujúcu bolesť, ktorá zostáva po prekonaní a zahojení kožných prejavov. Príčinou je poškodenie periférnych nervov. Tento typ bolesti označujú odborníci ako neuropatická bolesť. Bolesť môže byť veľmi intenzívna a dlhotrvajúca. Pacient popisuje dramatické klinické prejavy. Silnú a pálčivú bolesť. Výskyt tejto nepríjemnej komplikácie rastie s vekom. Bolesť môže trvať týždne, mesiace až roky.

Prevencia a liečba postherpetickej neuralgie.

Postherpetická neuralgia je závažná a obávaná komplikácia pásového oparu. Spôsobuje pacientovi nepríjemné a dlhodobé zdravotné problémy. Pacientom spôsobuje bolesti a zníženie kvality života. Prevenciou môže byť vakcinácia. Vakcína je dostupná od roku 2008. Určená je na prevenciu a zníženie vzniku postherpetickej neuralgie. Vhodná predovšetkým pre ľudí s oslabenou imunitou a pacientov nad 50 rokov. Základom prevencie je dôsledná la včasná liečba základného ochorenia. Odborníci popisujú preventívne podávanie lieku gabapentín. Ten sa podáva podľa presne stanovenej schémy. V liečbe postherpetickej neuralgie dominujú antikonvulzíva. Predovšetkým gabapentín a pregabalín. Dávkovanie je dlhodobé a individuálne. Odborníci popisujú i pozitívny vplyv podávania tricyklických antidepresív. Liečba si vyžaduje systematický a odborný prístup. Patrí do rúk odborníka. Neurológa, alebo algeziológa.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.