Hypertenzná kríza

Hypertenzná kríza je stav, keď sa náhle prudko zvýši krvný tlak.

Definícia tohto pojmu je v lekárske terminológii pomerne nejednotná. Uvádzajú sa rôzne hodnoty krvného tlaku, pri ktorých môžme hovoriť o hypertenznej kríze. Skúsime tieto názory pre jednoduchšiu orientáciu schematicky zjednotiť. Hypertenzná kríza vzniká vtedy, ak dôjde k náhlemu zvýšeniu krvného tlaku na viac ako 180 – 220 / 120 mm Hg. Táto hodnota vyjadruje určité rozpätie, kedy môžme hovoriť o hypertenznej kríze. Táto hodnota je sčasti individuálna. Záleží tiež na východzej, teda normálnej hodnote krvného tlaku. Tá je veľmi individuálna. Niekto má 110 / 70 a iný 140 /90 mm Hg.. Hypertenzná kríza sa preto posudzuje i z hľadiska náhleho zvýšenia krvného tlaku v porovnaní s východzou hodnotou.

Hypertenzná kríza má vo väčšine prípadov typickú symptomatológiu.

Celková nevoľnosť, bolesti hlavy, závrate, či hučanie v ušiach. Pacient sa náhle cíti zle, cíti celkový dyskomfort, bolí a točí sa mu hlava, má pocit nevoľnosti až zvracania. Časté je krvácanie z nosa. Pacient, ktorý už prežil v minulosti podobnú situáciu, siaha po tlakomere. Tlak je vysoký, v niektorých prípadoch až nemerateľný. V niektorých prípadoch dokáže pacient sám riešiť situáciu. Predovšetkým pacienti, dobre poučení lekárom a znalí podobných situácii, mávajú poruke liek na rýchle zníženie tlaku. Ten užijú a čakajú na ďalší vývoj. Niekedy sa stav postupne upraví a krvný tlak sa postupne normalizuje. Pokiaľ sa tak nestane, pacient si privolá rýchlu zdravotnícku pomoc. Iná situácia je v prípade pacienta s neliečenou hypertenziou, poprípade u pacienta, ktorý doteraz hypertenznú krízu nezažil. Ten stav vyhodnotí ako náhlu a neočakávanú zmenu zdravotného stavu a cíti ohrozenie zdravia a života. V najťažších prípadoch môže dôjsť k poškodeniu niektorých orgánov ako následok extrémne zvýšeného krvného tlaku. Tragickým následkom tohto stavu môže byť až vznik NCMP s krvácaním do mozgu. Výnimočne i náhle zlyhanie obličiek, alebo akútne zlyhanie srdca.

Diagnostika hypertenznej krízy musí byť rýchla a efektívna !

Potrebné je identifikovať možné orgánové poškodenie. Stav si vyžaduje včasnú lekársku intervenciu. Niekedy je potrebná konzultácia internistu, alebo neurológa. Tí často indikujú i potrebné pomocné vyšetrenia ako EKG, labolatórne vyšetrenia, prípadne i CT mozgu. Cieľom lekárskej intervencie je úprava krvného tlaku a normalizácia tlakových pomerov. Lekári majú k dispozícii účinné prostriedky na zníženie krvného tlaku. V niektorých situáciach vyžaduje hypertenzná kríza i hospitalizáciu a sledovanie pacienta. Prípadne i úpravu dlhodobej liečby krvného tlaku. Cieľom liečby je dosiahnutie správnych parametrov krvného tlaku a dlhodobá stabilizácia krvného tlaku. Hypertenzná kríza je klinická komplikácia, ktorá môže stretnúť každého hypertonika. Niekedy stačí silný vonkajší stresor, porušenie liečebného režimu, alebo iná sprievodná zdravotná komplikácia.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.