Ako sa zbaviť strachu

Svetom sa šíri nebezpečný vírus, je to strach.

Stále viac ľudí pociťuje strach a úzkosť. Oba sa šíria veľkou rýchlosťou. Postihujú mladých, produktívnych, ale i starých ľudí. Často i detí a dospievajúcich. Cena za civilizáciu ? Priamy následok globalizácie ? Extrémne tempo života ? Prehnané a preexponované požiadavky ? Asi zo všetkého niečo. Prenáša sa z rodičov na deti. Z kolegu na kolegu. Zo spolužiaka na spolužiaka.

Strach je veľmi nákazlivý.

Stačí málo a zrniečko strachu začne klíčiť. Strach sa silno šíri všetkými médiami. Televíziou, internetom, novinami i politickými kampaňami. Neustále Nám podsúvajú rôzne katastrofické scenáre. Katastrofické vízie a pesimistické prognózy. Stačí málo a špirála sa roztočí. Strach z nezamestnanosti, strach z chudoby, strach z choroby, či strach z osamelosti.. Strachy majú rôzne formy a rôzne menovatele. Podstata zostáva rovnaká.

Človek je neustále vystavený strachu.

Je nanajvýš aktuálne, akceptovať dnešnú drsnú a nelichotivú realitu a účinne sa vyzbrojiť na jej prekonávanie. Veci už zašli ďaleko. Strach je našou každodennou realitou. Mnohí motivační autori a psychológovia hovoria o prevencii. Určite je to správne. No dovolím si polemizovať o efektívnosti odporúčaných preventívnych nástrojov. Tézy o tom, ako treba pozitívne myslieť, vyhýbať sa negativizmu a predstavovať si všetko v ružových scenároch nebýva dlhodobo účinné. Také sú skúsenosti. Hlava akceptuje tieto tézy, ale podvedomie je príliš silné. Vonkajšie stresory sú príliš intenzívne. Osobná odolnosť je nedostatočná a vonkajšie tlaky enormné. Strach a úzkosť vyhrávajú.

Boj so strachom je ťažký a náročný.

Je to kontinuálny boj. Nemá koniec. Komu sa podarilo zvíťaziť, mal by vedieť, že to nie je trvalé víťazstvo. Stačí málo a víťazstvo sa začne rozplývať a strach sa začne pomaly šíriť. Smelo môžeme povedať, že žijeme v dobe strachu a úzkosti. 21.storočie môžu historici smelo označiť ako storočie epidémie strachu.

Základom boja so strachom je dôvera.

Dôvera v Boha je vždy silnejšia ako strach. Dôvera v Boha a jeho ochranu prekoná všetok strach. Pravidelná modlitba a meditácia sú vynikajúcimi a overenými prostriedkami pre pokojný život bez strachu. Veľmi účinným nástrojom boja so strachom je práca a aktivita. Činorodá, tvorivá a usilovná práca pomáha zabudnúť na strach a úzkosť. Zameria podvedomie človeka iným smerom. Dá mu zabudnúť na strach a zameriava myseľ a podvedomie na cieľ a zmysel práce. Pravidelný kontakt s múdrymi, pokojnými a vnútorne spokojnými ľuďmi pomáha bojovať so strachom. Títo ľudia vedia rozložiť fenomén strachu na drobné a ukázať na jeho nezmyselnosť až absurditu.

Pravidelný pohyb a telesná aktivita sú výborným nástrojom proti strachu.

Pohyb dáva telu duševnú i telesnú sviežosť. Vyplavujú sa hormóny šťastia. Človek sa cíti lepšie. Pohyb dodáva radosť a energiu. Dodáva optimizmus. Boj so strachom je osobné slobodné rozhodnutie. Nie je to ľahká ani krátka cesta. No život so strachom sa postupne mení na čiernu moru.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.