Rodinný rozpočet

Tak, ako majú krajiny svoje štátne rozpočty, tak má i rodina svoj vlastný rodinný rozpočet.

Teda, mala by mať. Rozpočtová politika a rozpočtové pravidlá sú častou a obľúbenou témou v médiách. Rozpočet je niečo ako finančný cestovný poriadok. Definuje finančné možnosti, pravidlá a limity každej rodiny. Základný mechanizmus hospodárenia a plánovania. Mal by byť reálny a rozumný a mal by sa dodržovať. To je základný predpoklad finančného prežitia rodiny.

Na prvom mieste stojí ochota a schopnosť rozumne a zodpovedne hospodáriť.

Na jednej strane stoja naše príjmy. Tie môžu mať veľmi rozdielnu výšku. Ale pozor ! Nič netrvá večne. Príjmy sa môže začať v určitých situáciách zadrhávať. Môžu sa znižovať, oneskorovať, ale i celkom vyschnúť. V lepšom prípade na krátky čas, v tom horšom nadlho. Slepá viera v ich stabilitu a budúci rast je viac nereálna, až naivná. Na budúcnosť treba myslieť v dobrých časoch. Šetriť a vytvárať rezervy.

Veľká časť ľudí prestala plánovať a hospodáriť.

Žijeme v modernej dobe. Nezažili sme biedu a hlad. Aspoň väčšina z nás.To nás vedie k určitej ľahostajnosti. Prestali sme plánovať. Stratili sme ostražitosť a zdržanlivosť. Veríme v dobré časy a optimistickú budúcnosť. Veľmi neistá a zradná filozofia.. Stratil sa zvyk hospodáriť, plánovať a šetriť. Rodinný rozpočet je základným kameňom ekonomického života a prežitia rodiny. Je to veľmi dôležitý nástroj. Mal by vychádzať z rozumných a reálnych predpokladov. Mal by byť pre všetkých členov rodiny záväzný. Inak hrozia problémy.. Výdavky začnú predbiehať príjmy. Deficit sa postupne zvyšuje, náklady na údržbu dlhov rastú. Roztáča sa špirála a hrozí katastrofa.

Hospodáriť, plánovať a šetriť nie je hanba.

Naopak, je to úplná nevyhnutnosť. Rast životnej úrovne a osobnej spotreby znamená i rast výdavkov a finančných záväzkov. Žijeme v dobe úverov, pôžičiek a hypoték. Banky ochote priskočili na pomoc. So svojimi peniazmi, ale i svojimi percentami.. Úvery predstavujú veľkú záťaž pre rodinný rozpočet. Dlhodobú finančnú záťaž. Často na 20, 25 i 30 rokov. To vytvára veľký tlak na rodinný rozpočet a disponibilné zdroje každej rodiny. Často sa ide až na doraz. Na samé dno možností. Bez ohľadu na riziká. Zdravotné, vzťahové i pracovné.

Ako súvisí rodinný rozpočet s duševným zdravím ?

Skúsenosti hovoria, že veľmi úzko. Zlé hospodárenie rodiny býva zdrojom nepokoja, konfliktov a frustrácie. V mnohých prípadoch býva i príčinou krachu manželstva a následnému rozpadu rodín. Život pod tlakom nie je jednoduchý. Pocit zodpovednosti a strach zo zlyhania. Často nereálne očakávania a naivné predstavy. Účet býva niekedy poriadne mastný.. Často nevieme odolať vábeniu materiálnych statkov a tlaku reklamy. Nakoniec, všetko sa zdá byť na dosah ruky.. Na prvý pohľad, no nie zadarmo. Výsledkom môže byť nakoniec nedostatok, až chudoba. V praxi sledujeme obrovský nárast duševných ochorení. Dominuje úzkosť a depresia. Najčastejšou príčinou je strach a neistota. Strach zo zlyhania. Strach z neúspechu a následnej chudoby. To všetko sú až príliš reálne hrozby.

Nikdy nie je neskoro !

Tak, ako všetko iné i hospodáriť sa dá naučiť. Treba len potrebnú dávku rozumu, zodpovednosti a osobnej disciplíny. Potrebnú dávku osobnej motivácie, vôle a zdržanlivosti. Schopnosť správne a reálne zadefinovať svoje skutočné potreby a priority. Silu a schopnosť odložiť a obmedziť spotrebu. Správnu mieru skromnosti a zdržanlivosti. Nie je potrebné sa porovnávať s okolím. Súťažiť so svojimi kolegami. Každý z nás je iný. Každý má iné potreby a priority. Hodnoty nie sú len materiálne. Zdravie, pokoj a fungujúca rodina sú základné životné hodnoty. Rodinný rozpočet je dôležitý ekonomický nástroj na udržanie stability rodiny.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.