Optimisti žijú dlhšie

Je vedecky dokázané, že pozitívne myslenie a radosť zo života sú cestou k dlhému a spokojnému životu.

Platí to i naopak. Existuje jasná súvislosť medzi pesimizmom a skrátenou dĺžkou života. Pesimizmus býva často spojený s negativizmom. Negativisti ignorujú lekárov. Negativisti ignorujú i priateľov. Ignorujú ich rady a ich pomoc. Vidia všetko v čiernych farbách. Utápajú svoju myseľ v negatívnych scenároch. Vytvárajú si negatívne obrazy života. Majú tendenciu vyhľadávať ďalších negativistov a utvrdzovať sa v pesimistických názoroch a predstavách. Charakteristickou črtou negativistov je pasivita, nesústredenosť a slabá vôľa. Nedôvera k svojim schopnostiam a možnostiam. Každý ďalší zlý výsledok a následné sklamanie a frustrácia ich utvrdzujú v doterajšom postoji.

Vlastnosť optimistu je hľadať v probléme jeho dobrú stránku.

Optimista je zameraný na dosiahnutie cieľa. Je zameraný na hľadanie riešenia. Optimista je zameraný na budúcnosť. Optimista berie problém ako šancu a výzvu. K problémom sa stavia konštruktívne a realisticky. S dôverou k jeho úspešnému vyriešeniu.

Optimizmus je cesta k dlhému a zdravému životu !

Cesta k životu plnému radosti a spokojnosti. Pozitívne myslenie sa vypláca. Vzdorovať negatívnym myšlienkam a nahradiť ich skutočne pozitívnym myslením je správny recept na dlhý a hodnotný život.

Pozitívne myslenie dokáže zmeniť život.

Pozitívne myslenie znamená objavenie jednoduchého tajomstva : vo väčšine vecí sa skrýva niečo pozitívne ! Základom pozitívneho myslenia je pozitívne bilancovanie. Zamerané na ciele, ktoré sa v živote podarilo dosiahnuť. Zabudnúť na pochybnosti a dôverovať svojim schopnostiam. Mať pevnú dôveru, že sa dá dokázať to, čo máme v pláne. Zamerať sa na pozitívne body v doterajšom živote. Ostatné nechať stranou a vôbec sa tým nezaoberať. Čo bolo v minulosti nemá už dnes význam. Nie je to dôležité. Dôležité je to, čo je dnes a čo bude zajtra. Prípadné neúspechy a zakopnutia vnímať ako zdroj poučenia a ako prirodzenú súčasť cesty nahor.

Odborníci na pozitívne myslenie dávajú do popredia význam pozitívnej sugescie.

Formulky ako : dokážem to ! podarí sa mi to ! mám na to ! opakovane a vytrvalo formulované sa postupne stávajú súčasťou povedomia. Začnú nás smerovať k cieľu. Moment odvahy znamená schopnosť a vôľu opustiť staré koľaje. Opustiť staré koľaje a vykročiť novým smerom. Bez strachu, obáv a pochybností.

Odvaha vedie k šťastiu a úspechu !

Strach vedie k pasivite a neúspechom. Životný optimizmus a viera vo vlastné sily dokážu zázraky. Dokážu zlepšiť, skvalitniť a predĺžiť život. Ak by mal lekár dávať svojmu pacientovi radu, mal by to byť optimizmus. To je overená prevencia pred duševnými a telesnými chorobami. A dobrý recept pre výborný život.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.