Oči a cukrovka, diabetická retinopatia

Jednou z najčastejších a zároveň najzávažnejších chronických komplikácií cukrovky je poškodenie zraku v dôsledku takzvanej diabetickej retinopatie.

Pri tomto ochorení zraku dochádza k závažnému zmenám očného pozadia. Cukrovka  môže byť teda príčinou výrazného poškodenia zraku až slepoty.

Podľa štatistík je dokonca práve cukrovka najčastejším celkovým ochorením, ktoré spôsobuje slepotu. Pri poškodení zraku spôsobenom cukrovkou býva najčastejšie poškodená sietnica oka, to znamená diabetická retinopatia. Forma tohto ochorenia býva rozdielna pri I. a II. type cukrovky. Pri diabete I. typu dochádza k novotvorbe ciev na terči zrakového nervu, alebo na sietnici. Táto novotvorba je sprevádzaná novotvorbou väziva, ktoré ťahom sklovca na cievy spôsobuje krvácania do sietnice a sklovca. Pri diabete II. typu vznikajú uzávery drobných ciev v oku, čo spôsobuje poruchu prekrvenia častí sietnice. To sa prejavuje opuchom takzvanej žltej škvrny v oku.

U diabetikov I. typu býva interval medzi zistením cukrovky a vznikom diabetickej retinopatie dlhší, spravidla viac rokov.

U diabetikov II. typu je tento interval podstatne kratší.

 

Niekedy sa dokonca môže stať, že sa retinopatia zistí skôr ako vlastná cukrovka!

Diabetická retinopatia nebolí. Až v pokročilých štádiách ochorenia môže vzniknúť sekundárny zelený zákal, takzvaný glaukóm, ktorý spôsobuje bolesti oka. Opuch sietnice v oblasti žltej škvrny spôsobuje postupné zhoršovanie zrakovej ostrosti. Zhoršenie zrakovej ostrosti a zhoršenie kvality videnia znamená už pokročilé poškodenie zraku v dôsledku cukrovky. Keďže väčšina diabetikov II. typu sú ľudia vo vyššom veku, často mylne považujú zhoršenie zraku iným príčinám, najčastejšie šedému zákalu, alebo to považujú za normálny fyziologický prejav starnutia. Samozrejme, že starnutím sa môže zhoršovať zraková ostrosť. Tá sa prejavuje hlavne zhoršovaním zaostrovania do blízka. V prípade diabetikov ale prvý krok znamená vylúčenie prítomnosti diabetickej retinopatie. Vznik a priebeh diabetickej retinopatia  ovplyvňujú viaceré faktory. Na prvom mieste je to kompenzácia cukrovky. Významným faktorom je i trvanie cukrovky. Faktormi, ktoré sa spolupodieľajú na vývoji tohto ochorenia je fajčenie, vysoký krvný tlak, alkohol a niektoré lieky.

Nedostatočne a neefektívne liečená cukrovka s dlhodobo zvýšenými hladinami cukru v krvi je rozhodujúcim faktorom pri vzniku a vývoji tohto ochorenia.

S trvaním diabetu sa výskyt diabetickej retinopatie zvyšuje.Každý diabetik by mal mať pravidelne absolvovať vyšetrenia u odborného očného lekára. Každý diabetik by mal mať vyšetrené očné pozadie raz do roka. Očný lekár posúdi potrebu a rozsah ďalších vyšetrení. Napríklad vyšetrenie na štrbinovej lampe, oftalmoskopiu, prípade angiografiu sietnice. Kvalitná a efektívna kompenzácia cukrovky a efektívna kontrola krvného tlaku sú základnými kameňmi úspešnej a efektívnej liečby diabetickej retinopatie. Pri liečbe diabetickej retinopatie sa okrem konzervatívnej, teda liekovej formy uplatňuje i liečba koaguláciou,  technikou laserovej koagulácie, alebo koaguláciou mrazom.

 

 

 

 

 

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Loading...

Prihláste si strom zdravia e-mailom.
Každý týždeň jeden tip zadarmo.