Orálny glukózový tolerančný test oGTT

Test je dôležitý diagnostický krok na zistenie cukrovky.

Test sa indikuje vo všetkých prípadoch, kde vzniká podozrenie na diabetes mellitus. V skratke sa nazýva oGTT. Predovšetkým v prípadoch, ak zistená zvýšená hodnota cukru v krvi nestačí na potvrdenie predpokladanej diagnózy. Nie každé jednorázové zvýšenie hladiny cukru v krvi musí automaticky znamenať cukrovku. Potrebujeme spoľahlivo zistiť skutočný stav a objektivizovať diagnózu. Test sa často indikuje i počas gravidity na vylúčenie takzvaného gestačného diabetu. V prípade pozitivity treba testom overiť skutočný stav i po skončení gravidity. Test má i ďalšie špeciálne indikácie, ale tie patria do kompetencie diabetológov. Napríklad ako súčasť diferenciálnej diagnostiky hypoglykémií, alebo na diferenciálnu diagnostiku glykosúrií.

Metodika testu :

Po 10 hodinách nalačno vypije vyšetrovaná osoba v priebehu 3-5 minút v 300 ml vody rozpustených 75 gr glukózy. Odber krvi na hladinu cukru sa vykonáva tesne pred vypitím tekutiny, a v 60 a 120 min. po jej vypití. Pre vyhodnotenie testu je kľúčová hodnota hladiny cukru v 120 min.

Výsledok testu nám umožňuje objektívne zhodnotenie metabolizmu cukrov u pacienta .

Podľa nameraných hodnôt cukru v krvi môžeme stav hodnotiť ako novozistený diabetes, alebo porušenú glukózovú toleranciu. Prípadne obe tieto možnosti vylúčiť. Vtedy hovoríme o normálnej glukózovej regulácii. O diabete môžeme hovoriť, ak hodnota cukru nalačno bola vyššia ako 7.0 mm/l a po 120 minútach po záťaži bola vyššia ako 11.0 mmol/l. O porušenej glukózovej tolerancii hovoríme, ak hodnota nalačno bola viac ako 6.0 mmol/l a menej ako 7.0 mmol/ a po 120 minútach po záťaži viac ako 8.0 mmol/l a menej ako 11.0 mmol/l. Pokiaľ je hodnota cukru nalačno menej ako 6.0 mmol/l  a 120 minút po záťaži menej ako 8.0 mmol/l, vtedy je zachovaná normálna glukózová tolerancia a diabetes sa nepotvrdil.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.