Cukrovka a pohyb

Pohyb je základný a nenahraditeľný nástroj na udržanie zdravia.

Diabetici nie sú výnimkou. Práve naopak. Diabetici sú práve tí ľudia, u ktorých zohráva pravidelný pohyb dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. Počas jednej generácie sa počet ľudí s cukrovkou zvýšil šesťnásobne. To je skoro katastrofické číslo. Cukrovka je ochorenie, ktoré má významný genetický základ. Ďalšími kľúčovými faktormi zostávajú životospráva, spôsob života, telesná hmotnosť.

A pohyb!

Alarmujúco pôsobí fakt, že deväť z desiatich novo zistených diabetikov má zároveň nadváhu, alebo až obezitu. A to stojí za zamyslenie. Títo pacienti ako prvý krok dostanú od lekára jasnú a stručnú úlohu.

Schudnúť!

Úloha jasná a stručná, ale pre väčšinu týchto ľudí namáhavá až nesplniteľná. A je tu problém. Nestačí len úprava jedálneho lístka a dodržiavanie predpísanej diéty. Je potrebné zvýšiť pohyb a fyzickú aktivitu. Každé ďalšie kilo navyše je pre diabetika problém navyše. Každé kilo navyše zhoršuje liečbu a prognózu pacienta. Cieľom správnej a efektívnej liečby cukrovky je udržiavanie hladiny cukru v krvi na požadovanej úrovni, ale i udržovanie hladiny tukov a efektívna kontrola krvného tlaku. K tomu vedie cesta len cez úpravu životosprávy, kontrolu telesnej hmotnosti a zvýšenia pohybovej aktivity.

Chudnutie nie je u diabetikov jednoduchý a priamočiary proces.

Býva náročnejšie ako u ostatnej bežnej populácie. Príčinou je celkové metabolické nastavenie organizmu. Metabolizmus diabetika je pomalší so zvýšenou tendenciou k tvorbe tukových zásob a teda k priberaniu. Preto chudnutie je u diabetika zväčša pomalý proces. Ale to by ho nemalo odradiť a ani by to nemalo byť výhovorkou. Vyžaduje to len viac energie, viac vôle, viac motivácie, a viac trpezlivosti . Výsledok ale stojí za to. Pohyb a následný úbytok váhy prinesie diabetikovi viac ako každému inému pocit radosti a uspokojenia.

Výsledkom je spokojnosť so sebou samým ! Základ kvalitného života.  

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.