Nebezpečný cholesterol

Vysoké hodnoty celkového cholesterolu a LDL cholesterolu môžu viesť  k postupnému vzniku a rozvoju aterosklerózy.

To znamená, ukladanie tukových častíc v stenách ciev a ich postupné zužovanie. Toto postupné zužovanie môže prerásť do úplného uzáveru niektorej cievy a vzniku vážnych zdravotných komplikácií. Máme na mysli vznik infarktu srdca, alebo náhlej cievnej mozgovej príhody. Vážnym problémom je i uzáver niektorej cievy na nohách, alebo cievy, ktorá zásobuje vnútorné orgány.

Dobrý stav cievneho systému je základom správnej činnosti ľudských orgánov.

Stav cievneho systému určuje zdravotný stav a biologický vek človeka. Na Slovensku spôsobujú ochorenia srdca a ciev viac ako 55 % úmrtí. Toto číslo stále rastie a zasahuje stále mladšie vekové skupiny. Postihuje veľa ľudí v mladom a produktívnom veku. To má veľké zdravotné, ekonomické i sociálne dôsledky. Veľa ľudí predčasne zomiera. Mnohí musia v dôsledku vážnych  zdravotných ťažkostí predčasne opustiť zamestnanie a prejsť do invalidity. Musia podstupovať náročnú a nákladnú liečbu. Vysoká hladina celkového a LDL cholesterolu zvyšuje riziko vzniku infarktu a náhlej cievnej mozgovej príhody. Vysoká hladina TAG rovnako zvyšuje riziko.Vysoká hladina HDL cholesterolu znižuje riziko infarktu a náhlej cievnej mozgovej príhody. Vysoké hladiny TC, LDL a TAG spolu s ostatnými rizikovými faktormi, ako cukrovka, obezita, stres, fajčenie , nedostatok pohybu a vysoký krvný tlak vytvárajú rizikový terén pre vznik zdravotných komplikácií.

 

Tento terén môžeme nazvať srdcovocievne riziko. Čo ho tvorí ?

Vysoká hladina tukov / celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a TAG /

Fajčenie

Stres

Obezita, nesprávna výživa

Vysoký krvný tlak

Nedostatok pohybu a telesnej aktivity

Nadmerná konzumácia alkoholu

Cukrovka

Dedičnosť / prítomnosť rizikových faktorov v rodine /

 

Riziko vzniku aterosklerózy a srdcovocievnych komplikácií je tým vyššie, čím je viac prítomných rizikových faktorov.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.