Ako liečiť vysoký cholesterol

Na prvom mieste sú dlhodobé režimové opatrenia :

  1. Zmeniť životný štýl
  2. Zdravá strava
  3. Pohyb a aktivita
  4. Odpočinok, spánok a relax

Dôležitou súčasťou liečby je užívanie liekov na znižovanie hladiny tukov v krvi.

Lieky indikuje lekár individuálne podľa zdravotného stavu pacienta. Podľa hladiny tukov v krvi. Na základe prítomnosti iných rizikových faktorov, s prihliadnutím na priebeh liečby a účinnosť nefarmakologických opatrení. Liečbu je potrebné pravidelne labolatórne a klinicky monitorovať. Sledovať hladiny tukov v krvi a výskyt nežiaducich účinkov. Lieky na znižovanie cholesterolu sú bezpečné. Metabolizujú sa v pečeni. Nevyhnutné je pravidelné sledovanie hladín pečeňových enzýmov. Zriedkavou komplikáciou sú bolesti a poškodenie svalov. Nežiaduce a sprievodné reakcie treba hlásiť lekárovi.

Skupina liekov, ktoré sa najčastejšie používajú na liečbu vysokých hladín cholesterolu sa nazývajú statíny.

Znižujú hladiny TC  i LDL cholesterolu a čiastočne i hladinu TAG. V prípade, že hladiny TC a LDL cholesterolu sú normálne, alebo len ľahko zvýšené a prítomné sú vysoké hladiny TAG, používajú sa fibráty. V indikovaných prípadoch sa môže používať kombinácia statínov a fibrátov.

Liečbu ordinuje, kontroluje a upravuje lekár.

Používanie liekov na zníženie cholesterolu je dlhodobé, často i celoživotné. Dôvodom prerušenia liečby je výskyt nežiaducich účinkov. Bezdôvodné prerušenie, svojvoľná zmena liečby, či dávkovania sú závažnou chybou.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.