Celiakia je celoživotné ochorenie

Celiakia je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivenosťou na pšeničnú bielkovinu, nazývanú lepok.

Celiakia je dedičné ochorenie tenkého čreva s celoživotným trvaním. Vyskytuje sa v každom veku. Začína väčšinou v detstve. Niekedy sa diagnostikuje až v dospelosti, dokonca až v starobe. Ochorením trpia viac ženy, potvrdená je rodinná anamnéza tohto ochorenia. Výskyt ochorenia je mnohonásobne vyšší v rodinách, kde sa už vyskytla celiakia.

Vzniká následkom neprimeranej autoimúnnej reakcie tenkého čreva na bielkovinu pšenice, na lepok.

Lepok spúšťa v organizme imunitné mechanizmy, ktoré majú za následok poškodenie sliznice tenkého čreva. Následkom tejto reakcie vzniká na sliznici tenkého čreva lokálny zápal a poškodenie sliznice čreva. Klky, ktoré sa nachádzajú v stene tenkého čreva sa zmenšujú až úplne vymiznú. Tým sa črevo pacienta trpiaceho celiakiou odlišuje od normálneho čreva. Menovaným mechanizmom sa redukuje plocha tenkého čreva a dochádza k poruche vstrebávania bielkovín, tukov, cukrov a minerálov. Správna a cielená diagnostika umožňuje zistenie ochorenia i v bezpríznakovej etape.

Diagnózu celiakie spoľahlivo potvrdia labolatórne testy a histologické vyšetrenia.

V prvom prípade ide o krvné sérologické testy zamerané na stanovenie hladiny protilátok v krvi. Hladina protilátok v krvi je rýchlym, jednoduchým a spoľahlivým parametrom na zistenie celiakie. Sledovaním hladiny protilátok sa sleduje i efektívnosť liečby. Konečným potvrdením celiakie je pozitívna histologická vzorka zo sliznice tenkého čreva, ktorá sa odoberá biopsiou.

Celiakia sa prejavuje pestrou a búrlivou klinickou symptomatológiou spojenou s výraznými sprievodnými subjektívnymi ťažkosťami.

Ich intenzita a forma závisia od štádia ochorenia a stupňa poškodenia sliznice tenkého čreva. Základnými prejavmi celiakie sú hnačky, plynatosť, celková slabosť, únava, intolerancia námahy a strata výkonnosti. U detí sa môžu vyskytnúť i poruchy rastu Celiakia je spojená s výskytom chudokrvnosti, svalovej slabosti, osteoporózy a gynekologických ťažkostí. Ľudia trpiaci celiakiou majú nezdravý výzor. Sú bledí, chudí a a často menšieho telesného vzrastu. V klinickej praxi sa často stretávame s ľahkými formami celiakie, ktoré nemusia mať výrazné klinické príznaky. Z toho dôvodu býva diagnostika celiakie v mnohých prípadoch nedocenená. Bez predmetných labolatórnych a histologických vyšetrení nie je možné celiakiu diagnostikovať.

Liečba celiakie je celoživotná, spojená s dodržiavaním prísnej bezlepkovej diéty.

Diéta je jediná účinná a spoľahlivá liečba celiakie. Celiakiu treba liečiť i v prípadoch, keď ide o ľahkú, či dokonca bezpríznakovú formu. Ľudia s celiakiou musia zo svojho jedálneho lístka vyradiť všetky potraviny, ktoré obsahujú obilnú múku. Pšenicu, raž, jačmeň i ovos. Nahradiť ich treba múkou na báze zemiakov, ryže, alebo pohánky. Klasické múčne výrobky musia byť pri celiakii nahradené bezlepkovými produktami. Liečbu celiakie zabezpečujú kvalifikovaní lekári, gastroenterológovia, internisti, pediatri a všeobecní lekári.

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.